Seurakunnat kouluttavat vapaaehtoisia

9.10.13

Seurakunnat kouluttavat vapaaehtoisia

Vapaaehtoistyötä tekeviä kutsutaan sunnuntaina 27.10. kello 14 Pyhän Tuomaan kirkkoon koulutustilaisuuteen, jonka teemana on Kristillisyys voimavarana. Koulutus on suunnattu kaikille vapaaehtoistyötä tekeville ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.
   Kouluttajana on uskontoasioiden asiantuntija Pekka Yrjänä Hiltunen Kirkon lähetystyön keskuksesta. Koulutus on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tilaisuuden järjestävät Oulun ev.lut. seurakunnat.
   – Vapaaehtoisten työntekijöiden merkitys kirkossa on suuri. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen vapaaehtoinen tulee pohtineeksi omaa hengellisyyttään, omaa tapaansa tehdä vapaaehtoistyötä, kuvailee Hiltunen.
   – Koulutuksessa keskustellaan muun muassa siitä, miten kirkko suhtautuu tässä ajassa ilmeneviin muutoshaasteisiin ja minkälaiseen hengellisyyden kaipuuseen kirkko voi tuoda myönteisiä näkökulmia, Hiltunen jatkaa.

Oulun seurakunnissa yli 2 000 vapaaehtoista

Oulun ev.lut. seurakunnissa työskentelee yli 2 000 vapaaehtoista monissa eri tehtävissä, kuten diakoniatyössä, musiikkitoiminnassa, kerho-ohjaajina ja luottamushenkilöinä. Vapaaehtoisille järjestetään sekä koulutusta että virkistystä.
   Seurakuntien vapaaehtoistyöhön voi hakeutua esimerkiksi ottamalla suoraan yhteyttä oman seurakunnan työntekijään tai ilmoittautumalla haluamaansa tehtävään Suurella Sydämellä -sivuston kautta osoitteessa www.suurellasydamella.fi.
   Pekka Yrjänä Hiltunen on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja hänen erityisalueinaan ovat muun muassa uskontodialogit ja suomalaisen uskonnollisen muutoksen seuranta. Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat muun muassa uskonnollinen ryhmänmuodostus ja mystinen kokemus sekä kristillinen meditaatio. Häneltä on ilmestynyt kolme kirjaa: Kaikki ja ei mitään (2007), Vieraassa pöydässä (1999) ja Henkimaailman juttuja (1995). Lisäksi hän on julkaissut kolme folk-rock-äänitettä.

Lisätietoja tilaisuuden järjestelyistä ja vapaaehtoisten koulutuksesta Oulun ev.lut. seurakunnissa:
Saila Luukkonen,
diakonissa,
Tuiran seurakunta,
p. 040 574 7092,
saila.luukkonen@evl.fi

Artikkeli on osa lehteä 33/2013