Seurakunta antaa apua kriisitilanteissa

16.10.13

Seurakunta antaa apua kriisitilanteissa

Oulun seurakuntien henkisen huollon ryhmä antoi kriisiapua Myllytullin ammattiopiston väkivallanteon johdosta viime viikolla.
   Erityisesti opiston henkilökunta ja oppilaat saivat purkaa ahdistustaan tuomiokirkolla, jossa sai rukoushetken jälkeen keskustella työntekijöiden kanssa.
   Viime viikolla aktivoitui myös kaupungin kriisiryhmä, jossa on mukana seurakuntayhtymän työntekijöitä. Se antoi henkistä apuaan opistolla henkilökunnalle ja oppilaille.
   Oulun seurakuntien henkisen huollon ryhmä toimii suuronnettomuustilanteissa ja isommissa kriisitilanteissa.
   Ryhmä kutsutaan koolle silloin, kun Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian tulosyksikön lääkintäpäällikkö arvioi sen tarpeelliseksi.
   Henkisen huollon ryhmä työskentelee seurakuntien ja viranomaisten tukena Oulun alueella. Ryhmään kuuluu Oulun seurakuntayhtymän hengellisen työn tekijöitä.
   – Nyt ei ollut kyseessä suuronnettomuus, mutta tapahtuma oli tarpeeksi iso ryhmän koollekutsumiseen, sanoo henkisen huollon ryhmän johtaja, Oulujoen vt. kirkkoherra Pentti Kortesluoma.
   Koolle kutsumisesta päättävät tällaisessa tapauksessa tavallisesti henkisen huollon johtaja, yhtymäjohtaja ja Oulun seurakuntien kirkkoherrat.

Järkyttyneille keskustelu-
apua ja läsnäoloa

Kortesluoma arvioi, että Myllytullin tapauksen hoitamiseen osallistui lähemmäs 30 työntekijää.
   Yhteensä valmiudessa on noin 40 työntekijää.
   Ryhmän tehtävänä on antaa henkistä tukea onnettomuuden uhreille ja heidän läheisilleen.
   Tukea annetaan tarvittaessa myös pelastustyöhön osallistuvalle henkilöstölle sekä kaikille, joita tapahtuma on koskettanut.
   Tuki on luonteeltaan lähellä oloa ja ahdistuksen kohtaamista.
   Henkisen huollon ryhmään kuuluvat auttavat ihmisiä keskustelemalla ja läsnä olemalla. Lisäksi he ohjaavat uhreja lisäavun piiriin.
   Jos onnettomuus ei ole suuruudeltaan sellainen, että tarvittaisiin valtakunnallinen tuki, on mahdollista perustaa Oulun seurakuntien henkisen huollon tukipuhelin.
   Tieto Myllytullin puukotuksista tuli yhtymäjohtaja Ilpo Kähköseltä, joka ilmoitti tapahtuneesta henkisen huollon johtajalle Pentti Kortesluomalle.
   Sen jälkeen tieto välitettiin seurakuntien ja palveluyksiköiden henkisen huollon yhteyshenkilöille.
   He puolestaan informoivat työntekijöitä, jotta työntekijät voivat valmistautua tulemaan tukihenkilöiksi tuomiokirkon rukoushetkeen.
   Järjestelystä sovittiin piispan ja tuomiorovastin kanssa.
   Kun kyseessä on suuronnettomuus, menetelmä on erilainen.
   Silloin Oulun yliopistollisessa sairaalassa määritellään, täyttääkö onnettomuus suuronnettomuuden kriteerit. Jos näin käy, tieto välitetään päivystävälle sairaalapastorille, joka ottaa yhteyttä henkisen huollon johtajaan.
   Hän ottaa puolestaan yhteyttä seurakuntayhtymän yhtymäjohtajaan, viestintäjohtajaan ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaan.

Vakava kriisi ajaa
sovittujen menojen ohi

Seurakunnissa ja yhtymän yksiköissä on yhteyshenkilöt, jotka hälyttävät työntekijät apuun. Pentti Kortesluoman mukaan apu on siis puhelinsoiton päässä.
   – Vakava kriisi ajaa monien tehtävien ohi, silloin jotain on jätettävä tekemättä. Sovitut menot menevät uusiksi. Hengellisen työn tekijöillä ei ole työaikaa, Kortesluoma sanoo.

Rukoushetki pidetään
mahdollisimman pian

Rukoushetki kirkossa järjestetään mahdollisimman nopeasti jo onnettomuuspäivän iltana tai, ellei tämä ole mahdollista, onnettomuuspäivää seuraavana aamuna.
   Kortesluoma kertoo, että rukoushetki pidetään mahdollisimman lähellä onnettomuuspaikkaa.
   Jos esimerkiksi Kiimingissä tapahtuu onnettomuus, hetki pidetään Kiimingin kirkossa.
   Jos tapahtuma on luonteeltaan yleinen ja koskee koko Oulua, rukoushetki järjestetään tuomiokirkossa.
   Kirkon ovet avataan mahdollisimman pian onnettomuuden tapahduttua. Kirkossa on ympärivuorokautinen päivystys kahden vuorokauden ajan.
   Myöhemmin päivystys toimii päiväaikaan. Päivystäjinä toimivat siihen koulutetut seurakunnan työntekijät. Päivystäjillä on valmius kuunnella paikalle tulevia ihmisiä.
   Myllytullin tapauksessa ei kuitenkaan päivystetty näin kauan, sillä tilanne ei ollut niin vakava.
   Muutaman päivän sisällä kriisitilanteen tapahtumahetkestä työntekijät kutsutaan ryhmätyönohjaukseen, jossa he saavat käydä läpi työtilanteitaan.
   Ryhmän jäseniä koulutetaan Kortesluoman mukaan jatkuvasti.
   – Kentällä on huomattu, että ihmiset luottavat kirkon apuun, he ottavat sen mielellään vastaan. Meitä arvostetaan, Kortesluoma luonnehtii.

PEKKA HELIN

Artikkeli on osa lehteä 34/2013