Aatoksia: Systeemin kieli

27.11.13

Aatoksia

Systeemin kieli

Miten sinä kommunikoit työssäsi? Entä kotona? Tuleeko pitkän työpäivän jälkeen pinna kireällä sanottua jotain, mitä myöhemmin katuu? Onko työpaikassasi menossa muutoksia ja sinusta tuntuu, että sinua tai työkavereita ei kuunnella?
   Jyväskylän yliopiston emeritarehtori Aino Sallinen puhui viime kuussa yliopiston viestinnästä Oulussa. Hän kertoi, kuinka systeemiteoriaa voi hyödyntää organisaation viestinnässä. Systeemiteoria jakautuu mekaaniseen, dynaamiseen ja orgaaniseen tapaan.
   Organisaatiossa, jossa alaisille viestitään mekaanisesti, käytetään verbejä, joilla johtaja päättää, käskee, ohjaa, seuraa. Muutosta vastustavat eivät tunnista käyttävänsä mekaanista kieltä. Mekaaninen kieli on yksisuuntaista, eli se ei ole varsinaista kommunikointia. Se on tiedotusta ilman vuorovaikutusta. Mekaaninen kieli keskittyy faktoihin, numeroihin, tilastoihin, rahaan.
   Dynaamisessa tavassa johtaja innostaa, palkitsee, edistää, tukee, rakentaa luottamusta, luo yhteyksiä.
   Orgaaninen kieli taasen keskittyy dialogiin. Orgaanisessa tavassa johtaja osallistuu, pitää yhteyttä, kyselee, kuuntelee, on läsnä, koordinoi, sovittaa yhteen. Orgaaninen kieli on yhteisön kieli. Se on innovatiivista ja se vaikuttaa ihmisiin suoraan.
   Palautteen antaminen on orgaanista kieltä. Milloin viimeksi olet antanut tai vastaanottanut kriittistä ja kehittävää palautetta? Kriittisellä palautteella en tarkoita haukkumista, vaan kehittävää palautetta. Kritiikki ei saa olla tekosyy ilkeydelle.
   Systeemiteoriaa voi mielestäni soveltaa jokapäiväiseen elämään. Ihmisen elämässä on viestinnän koko skaala. Joskus tulee käskeä, mutta useammin pyytää, kuunnella ja kiittää.
   Ihmisjoukkio on itsessään eräänlainen organisaatio. Se elää ja hengittää, vaikuttuu ympäristöstään. Se on erilainen kuin muut organisaatiot, ja sillä on hyviä ja huonompia hetkiä.
   Miten sinun yhteisössäsi keskustellaan ja ilmaistaan tunteita? Mitä verbejä sinä käytät? Ja mitä ne merkitsevät?

HENNA RANNANPÄÄ

Artikkeli on osa lehteä 40/2013