Pesonen, Kakko ja Niittyvuopio kirkon luottamustehtäviin

13.11.13

Pesonen, Kakko ja Niittyvuopio kirkon luottamustehtäviin

Hiippakuntadekaani Niilo Pesonen on valittu Kirkon ulkoasiain neuvoston jäseneksi toimikaudelle 2014–2017. Pesonen oli erovuorossa, hänet valittiin uudelle kaudelle.
   Pesosen varajäseneksi valittiin saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio Oulusta.
   Kirkon ulkoasiain neuvosto hoitaa kirkon suhteita muihin kirkkoihin, uskontokuntiin ja kirkkojen välisiin järjestöihin ja päättää yhdessä arkkipiispan kanssa kirkon edustamisesta näissä asioissa. Lisäksi neuvosto johtaa ulkoasiain osaston toimintaa sekä valitsee Kirkon Ulkomaanavun säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet.
   Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäseneksi on valittu sairaalaneuvos Matti Kakko Yli-Iistä. Kakon varajäsen on osastohoitaja Liisa Siikaluoma Kuusamosta.
   Valtuuskunta on Kirkon työmarkkinalaitoksen päättävä elin.

Artikkeli on osa lehteä 38/2013