Aikuisten pyhäkoulu: Jeesuksen opetus avioerosta on ankaraa

11.12.13

Aikuisten pyhäkoulu

Jeesuksen opetus avioerosta on ankaraa

Päteekö Jeesuksen opetus avioerosta yhä? Miksi Vapahtaja puhui niin kuin puhui?

Jeesus opettaa Matteuksen evankeliumissa avioerosta.
   Matteus 19:3-9. Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien Juudeaan. Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, ja hän paransi heitä. Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja kysyivät: ”Saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?” Hän vastasi heille: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?” Ja hän jatkoi: ”Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.
   He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”
   Fariseukset kysyivät häneltä: ”Miksi sitten Mooses on säätänyt, että jos mies hylkää vaimonsa, hänen on annettava tälle erokirja?” Hän vastasi:”Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kovasydämisiä. Mutta alun perin ei ollut niin. Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. Aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen.

Markus poikkeaa
Matteuksesta

Myös Markus kertoo Jeesuksen avioero-opetuksesta, mutta tässä jutussa Markusta käsitellään siltä osin kuin hänen tekstinsä poikkeaa olennaisesti Matteuksesta.
   – Markuksen evankeliumi on Matteusta ankarampi, sanoo gnostilaisuuden tutkimuksen ja varhaiskristillisen kirjallisuuden professori Antti Marjanen Helsingin yliopistosta.
   Markuksen mukaan ero ei ole sallittu missään oloissa, ei edes haureuden tähden.
   Marjanen toteaa, että Jeesus asettuu vastustamaan Mooseksen miehelle sallimaa avioeroa viittaamalla siihen, miten asiat olivat alussa Jumalan säätäminä. Tutkijat ajattelevat usein, että Jeesus asettuu puolustamaan naista tilanteessa, jossa mies mielivaltaisesti ottaa eron vaimostaan.
   Markuksen evankeliumissa ja Paavalin ensimmäisen korinttolaiskirjeen mukaan Jeesus kohdistaa avioerokiellon sekä miehelle että naiselle toisin kuin Matteus, joka puhuu vain miehen oikeudesta avioeroon.
   Marjanen kysyy, johtuuko tämä siitä, että Markuksen evankeliumi on kirjoitettu olosuhteissa, joissa naisenkin on ollut mahdollista ottaa avioero vai onko Jeesus todella itse ollut näin ”tasa-arvoinen” omassa ajattelussaan. Asiaa on joka tapauksessa vaikea tietää.
   Matteuksen evankeliumissa ero on siis sallittu haureuden tähden.
   – Tämä lienee Matteuksen oma tulkitseva lisäys Jeesuksen sanaan, jonka hän on kokenut liian jyrkkänä.

Päteekö
eroamiskielto?

Marjanen pohtii, päteekö Jeesuksen avioero-ohje tänäkin päivänä. Jos lähdetään siitä, että Raamatun sanaa on noudatettava sellaisenaan ottamatta huomioon sitä, että nykyään eletään erilaisessa kulttuurissa kuin Jeesus ja evankeliumien kirjoittajat, on vain yritettävä elää tekstien mukaan.
   Silloinkin lukijan on päätettävä, hyväksytäänkö mitään syytä avioerolle (Markus), hyväksytäänkö se haureuden vuoksi (Matteus) vai hyväksytäänkö se silloin, jos ei-uskovainen puoliso haluaa sitä, kuten Paavali neuvoo.
   – On myös mietittävä, onko avioero puhtaasti miehen oikeus haureuden vuoksi vai myös naisen mahdollisuus, jos ei-uskovainen mies ei halua jatkaa avioliitoa? Marjanen jatkaa.

Avioliitto on
nykyään erilainen

Avioliitto instituutiona on nykyään hyvin erilainen kuin se oli Jeesuksen aikana. Enää avioliittoa ei solmita kahden perheenisän päätöksellä, jonka seurauksena kaksi hyvin nuorta ihmistä liitettiin yhteen turvaamaan perheiden jatkuvuus ja taloudellinen hyvinvointi.
   Jos avioliitto ei tuottanut jälkeläistä, kiusaus avioeroon oli suuri, vaikka puolisot olisivatkin rakastaneet toisiaan. Syyn lapsettomuuteen kantoi ajan ajattelun mukaan nainen, josta saatettiin ottaa ero, jos lapsia ei tullut.
   – Onko Jeesuksen motiivina avioerokiellossa ollut naisen suojeleminen, koska erotetun naisen asema ei ollut kovin hyvä tuona aikana? Marjanen pohtii jälleen.
   Tosin juutalainen myötäjäiskäytäntö teki avioerot melko vaikeiksi, koska vaimolleen erokirjan kirjoittanut mies joutui palauttamaan huomattavan summan rahaa vaimonsa perheelle erotapauksessa.
   Nykyään avioliitto on kahden itsenäisen aikuisen päätös ja heidän rakkaussuhteensa vahvistus. Ihmisten välinen rakkaus ei kuitenkaan aina kestä.
   – Onko ihmisten evankeliumien avioerokieltoon vedoten jatkettava suhdetta, josta rakkaus on kadonnut vai voivatko he asiaa vakavasti harkittuaan erota? Enää ei kumpikaan osapuoli, ei edes nainen, tarvitse välttämättä avioliittoa ”suojakseen” niin kuin ehkä oli tarpeen Jeesuksen aikana, Marjanen tähdentää.

Jeesuksen nimissä
puhunut opettaja

Matteuksen evankeliumissa avioituminen miehensä hylkäämän naisen kanssa samaistetaan aviorikokseen.
   – Avioituessaan toisen miehen hylkäämän naisen kanssa mies voi saada perheeseensä vieraan miehen siittämän lapsen, jos nainen onkin avioitumisen hetkellä raskaana. Tämä on tosin puhdas arvaus, Marjanen sanoo.
   Markuksella Jeesuksen sana on Marjasen mukaan vielä radikaalimpi. Uusi avioliitto avioeron jälkeen kenen kanssa tahansa merkitsee aviorikosta sekä miehelle että naiselle.
   – Näyttää siltä, että joku myöhäisempi Jeesuksen nimissä puhunut opettaja on ottanut kantaa uudelleen avioitumiseen.

PEKKA HELIN

Artikkeli on osa lehteä 42/2013