Kokouspostia Muhokselta ja Oulusta

11.12.13

Kokouspostia

MUHOKSEN KIRKKOVALTUUSTO
2.12.2013

Muhoksella vuoden viimeisessä kokouksessa käsiteltiin seurakunnan talousarviota ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2014.
   Jatkuvasti kiristyvässä taloustilanteessa positiivista on, että seurakunta aloittaa tulevan vuoden velattomana, sillä se on saanut maksettua pois Koortilaa varten ottamansa korjauslainan.
   Positiivista etumerkkiä näyttää myös ensi vuoden talousarvio, jonka mukaan ylijäämää jäisi 33 140 euroa. Suurin syy tähän on kuluvalle vuodelle tehty kirkollisveroprosentin nosto 1,5 prosentista 1,6 prosenttiin. Ensi vuonna prosentti säilyy ennallaan.
   Vuosi 2012 oli seurakunnalle miinusmerkkinen, mutta kuluvan vuoden verotulojen arvioidaan kasvavan veroprosentin korotuksen siivittämänä 13,3 prosenttia. Vuosiin 2015–2016 yltävässä taloussuunnitelmassa kasvun arvioidaan myötäilevän tulotason kasvua ja olevan noin prosenttiyksikön verran vuodessa.
   Toimintaa ohjaa seurakunnan oma, vuoteen 2015 ulottuva strategia Alttarilla ja arjessa. Tulevaisuuteen Muhoksen seurakunta varautuu kartoittamalla työntekijätarvettaan. Tätä varten laaditaan erillinen henkilöstöstrategia.
   Muhoksella varaudutaan myös Uusi seurakuntayhtymä 2015 -rakennemallin käyttöön ottoon ja odotetaan Kirkkohallituksen ohjeita asiasta. Rakennemallia käsitellään kirkolliskokouksessa toukokuussa 2014.

OULUN YHTEINEN
KIRKKOVALTUUSTO 9.12.2013

Myös Oulussa kaikkien seitsemän seurakunnan päättäjät saivat käsiteltäväkseen talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014.
   Ne noudattelivat seurakuntayhtymän talouden turvaamisohjelmaa vuosille 2014–2017. Ohjelman perusperiaate on, että yhtymä pyrkii säästämään pääasiassa kiinteistöistä.
   Kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan 1,25 prosentissa ja talousarvio on 1,4 miljoonaa alijäämäinen.
   Investointeihin on varattu 15,4 miljoonaa euroa. Yleisessä keskustelussa pinnalla olleet sisäilmaongelmat on huomioitu 700 000 euron yleisvarauksella.
   Sisäilma-asia on parhaillaan seurantavaiheessa Yli-Iin seurakuntatalossa ja Haukiputaan Vakkurilassa. Tavoitteena on jatkaa toimintaa Yli-Iin nykyisissä tiloissa vuoteen 2017 ja Vakkurilassa vuoteen 2016. Tämän jälkeen Vakkurila todennäköisesti puretaan.
   Oulujoen seurakunnassa Heikkilänkankaan ja Saarelan seurakuntakoteja korvaavaksi tilaksi esitetään Oulujoen pappilan pihapiirissä olevaa Kirkkopirttiä, josta kehitettäisiin lapsityön oma talo.
   Talousarvion käsittely meni suurilta osin päätösesitysten mukaisesti. Seurakuntayhtymän lähetysjärjestöille varattu määräraha 376 022 euroa päätettiin jakaa kuitenkin toisin kuin oli esitetty.
   Mikäli rahat olisi jaettu vuoden 2012 vapaaehtoisen lähetyskannatuksen mukaan, lähetysjärjestöistä suurimman, eli Suomen lähetysseuran osuus olisi tipahtanut yli 60 000 euroa.
   Kirkkovaltuusto päätti kuitenkin jakaa määrärahat vuoden 2011 lähetyskannatuksen mukaan. Näin ollen Suomen lähetysseuran osuus määrärahasta on 64,9 prosenttia. Alkuperäisessä esityksessä se olisi ollut 46,6 prosenttia.

KOONNUT: ELSI SALOVAARA

Artikkeli on osa lehteä 42/2013