Kuva on otettu Kastellin vauvamuskarissa elokuussa 2011. (Kuva: Sanna Turunen)

Oulun seurakuntayhtymän talous tiukkenee

5.12.13

Oulun seurakuntayhtymän talous tiukkenee

Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli viime torstaina vuoden 2014 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa.
   – Talouden epävarmat näkymät heijastuvat Oulun seurakuntayhtymän talouteen.
   Pikaista paranemista ei liene odotettavissa, joskin positiivisiakin merkkejä on havaittavissa. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Oman haasteensa tuovat myös investointimenot, joiden on arvioitu olevan 15,4 miljoonaa euroa vuonna 2014, sanoo Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen.

Veroprosentti
säilynee ennallaan

Oulun seurakuntayhtymän talouden turvaaminen 2014–2017 -ohjelman mukaisesti seurakuntayhtymä säästää pääasiassa luopumalla tiloista ja kiinteistöistä. Henkilöstön määrä tulee suunnitteluajanjaksolla pysymään nykytasolla.
   Talousarvioehdotuksen mukaan tuloveroprosentti pysyy ensi vuonna ennallaan 1,25 prosentissa.
   Verotuloja on arvioitu ensi vuodelle olevan noin 34,4 miljoonaa euroa, joista kirkollisverotuloa on noin 31,3 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloja noin 3,1 miljoonaa euroa. Kirkollisverotulojen määrään vaikuttaa nostavasti yleinen tulojen kasvu ja pienentävästi kirkosta eroamisen vaikutus.
   Toimintakuluja arvioidaan olevan ensi vuonna noin 35 miljoonaa euroa.
   Seurakuntien, palveluyksiköiden tai johdon toimintamäärärahoja ei koroteta ensi vuodelle. Henkilöstömenot ovat kokonaisuudessaan vuonna 2014 noin 18,8 miljoonaa euroa. Uusia virkoja ja toimia ei perusteta ensi vuonna.

Valtuuston käsittely
ensi viikolla

51-henkinen yhteinen kirkkovaltuusto päättää ensi vuoden taloudesta ja toiminnasta 9. joulukuuta pidettävässä kokouksessa.
   Kirkkovaltuustossa ovat edustettuina kaikki Oulun seurakuntayhtymän seurakunnat: Oulun tuomiokirkkoseurakunta sekä Haukiputaan, Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon ja Tuiran seurakunnat.

Artikkeli on osa lehteä 41/2013