Seurakuntavaalit esillä koko vuoden

15.8.14

Seurakuntavaalit näkyvät isosti

Mitä kaikkea hyvää kirkko tekee?
Miksi seurakuntavaaleissa kannattaa äänestää?
Kuka saa äänestää ja missä?
Kuka voi asettua ehdolle ja miksi ehdokkaaksi kannattaa ryhtyä?
Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan seurakuntavaalien tiedottamisessa.

Julkisuudessa syksyn vaaleja pidetään näkyvästi esillä pitkin vuotta, vaikka ennakkoäänestys ajoittuu vasta lokakuulle ja varsinainen vaalipäivä isänpäivään marraskuussa.
   – Seurakuntavaaleja pidetään esillä monella tapaa, lupaa valtakunnallista seurakuntavaalikampanjaa Oulussa viime viikolla esitellyt yhteisökoordinaattori Minna Jaakkola Kirkkohallituksesta.
   Perinteisen painetun viestinnän, seurakuntien omien nettisivujen sekä netin vaalisivuston rinnalla vahvistetaan erilaisten verkkopalvelujen ja sosiaalisen median osuutta.
   Kampanjalle avataan Facebook-sivu ”Usko hyvän tekemiseen” sekä Twitter-tili ”Usko hyvän tekemiseen@seurakuntavaalit2014, hashtageina toimivat #uskohyväntekemiseen ja #seurakuntavaalit.
   Uudenlaisena kampanjoinnin muotona eri puolille Suomea nousee Hyvän tekemisen toreja.
   Kirkon Ulkomaanavun, Suomen Lähetysseuran, Pipliaseuran, Kirkkopalveluiden ja Kirkkohallituksen yhteistyössä tuottamassa mallissa yhdistetään mahdollisuus äänestää ennakkoon sekä kertoa kirkon auttamistyöstä.
   Seurakuntavaaliehdokkaaksi­ ryhtymistä tuetaan ja innostetaan valtakunnallisilla kampanjoilla maalis–huhtikuun taitteessa sekä syyskuussa.
   Lisäksi seurakuntavaaleja pidetään isosti esillä ennakkoäänestysviikolla lokakuussa.

Oulussa jaossa 61
valtuustopaikkaa

Kirkko valitsee uudet paikallispäättäjät marraskuussa.
   Itsenäiset seurakunnat valitsevat jäsenet paikallisseurakuntien kirkkovaltuustoon. Seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat valitsevat sekä seurakuntaneuvoston että yhteisen kirkkovaltuuston.
   Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisista.
   Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt valitsevat myös kirkolliskokouksen maallikkoedustajat.
   Oulussa yhteiseen kirkkovaltuustoon on jaossa 61 paikkaa.
   – Eli 10 paikkaa enemmän kuin nyt, selventää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Pauli Niemelä.
   Valtuustopaikat jaetaan seurakuntien jäsenmäärien suhteessa.
   Alustavan arvion mukaan Tuira saisi 14 paikkaa nykyisen 12 sijaan, Karjasilta 13 (nyt 10), Oulujoki 10 (8), Haukipudas 7 (6), Tuomiokirkkoseurakunta 7 (6), Kiiminki 5 (5) ja Oulunsalo 5 (4).
   Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa esityksen yksipäiväisistä vaaleista. Asia etenee vielä eduskunnan vahvistettavaksi, mutta oletuksena on että jo syksyn 2014 seurakuntavaalit pidetään yksipäiväisinä.
   Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta olisi myös se, että enää ei olisi mahdollista olla yhtä aikaa sekä seurakuntavaaliehdokas että vaalilautakunnan jäsen.
   Oulun seurakunnat lähtevät seurakuntavaaleihin 220 000 euron budjetilla.
   – Kova tavoite on, että äänestysprosentti alkaisi kakkosella. Porkkanana ehdokkaille on, että nyt valittavat pääsevät päättämään isommista asioista laajentuneessa seurakuntayhtymässä, Pauli Niemelä sanoo.
   Viime vaaleissa 2010 valtakunnallinen äänestysprosentti oli 17. Oulun seudulla se oli paikoin korkeampi, esimerkiksi Oulunsalossa 25,4.

Kuka voi olla ehdolla,
kuka saa äänestää?

Valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään 10 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Yhdistyksen tehtävänä on perustaa ehdokaslista.
   Ehdokkaaksi voi ryhtyä 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka on tunnettu kristillisestä vakaumuksestaan ja joka ei ole vajaavaltainen.
   Äänestää saa 16 vuotta viimeistään 9.11.2014 täyttänyt henkilö, joka on merkitty seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi viimeistään 15.8.2014.
   Valtakunnallinen vaalisivusto (www.seurakuntavaalit.fi) aukeaa 1. maaliskuuta.
   Ehdokkaiden rekrytoimiseksi tarkoitettu valtakunnallinen kampanja toteutetaan 31.3.–20.4. Ehdokashankinnan toinen vaihe käynnistyy maanlaajuisella kampanjalla 1.–15. syyskuuta.
   Ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta.
   Viisipäiväinen ennakkoäänestys toteutetaan 27.–31. lokakuuta. Varsinainen vaalipäivä on 9. marraskuuta; isänpäivän iltana ovat myös tulokset selvillä.

Missä ovat nuoret?

Missä ovat kaikki nuoret? Tätä hämmästeli seurakuntavaalien infoillan antia kuulemaan tullut Sebastian Tynkkynen.
   – Minulla on valtava huoli, jos kirkon asia ei nuoria kiinnosta. Toisaalta kirkko itsekin voisi elää enemmän ajassa ja uudistua.
   Hyvänä esimerkkinä ajassa elämisestä Tynkkynen pitää esimerkiksi Helsingissä järjestettyjä dance-messuja.
   – Muoto oli uusi mutta sanomasta ei tingitty, se oli tiukan kristillinen.
   – Kyllä kirkko osaa elää ja keskustella ajassakin. Vaatihan kirkko tasa-arvoakin jo 2000 vuotta sitten, huomauttaa samassa pöydässä kahvitteleva Tuula Okkonen.
   Kahviseurueessa istuva Arja Inkinen tietää, että kirkko tekee vaikuttavaa työtä.
   – Näen sen työssäni. Kyllä kirkko toimii ja vaikuttaa. Erityisesti arvostan kirkon lapsityötä.
   Kolmikko toivoo, että eri-ikäiset ja eritaustaiset ihmiset lähtisivät mukaan seurakuntavaaliehdokkaiksi ja vaikuttamaan kirkon ja sitä kautta seurakuntalaisten asioihin.
   – Kirkko on tehnyt ehdokkuuden todella helpoksi. Ehdokkaat jopa valokuvataan, Tynkkynen ilahtuu.

MINNA KOLISTAJA

Artikkeli on osa lehteä 3/2014