Oulun Ensi- ja turvakodin Avopalvelukeskuksen tiimivastaava Riitta Pohjoisvirta kertoo

Parisuhdeväkivallan uhri syyttää usein itseään

19.11.14

Väkivaltaa kokeneet naiset saavat vertaistukea Oulussa

Oulun Ensi- ja turvakodissa järjestetään koulutuksellisia vertaisryhmiä väkivaltaa kokeneille naisille.
Tämän syksyn koulutuksessa oli mukana 12 naista. Naiset tulevat erilaisista elämäntilanteista, mutta heitä yhdistää koettu henkinen tai fyysinen väkivalta tai molemmat.
   Ryhmässä on naisia, jotka ovat eroamassa tai jo eronneet. On naisia, jotka ovat tekemässä paluuta tai juuri palanneet kotiin sekä naisia, joilla on jo uusi parisuhde.
   Osallistujat vertaavat ryhmässä saatua tietoa elämäntilanteisiinsa, mutta saavat myös vertaistukea.
   – Ryhmä oli voimaannuttava kokemus. Tiedon myötä tunteet saivat nimet. Tulin joukkoon arkaillen, koska väkivallan uhrin itsetunto on maassa.
   – Huomasin kuitenkin pian, että kuulun tasavertaisena ryhmään. Koulutus on rohkaissut puhumaan asioista lähipiirissäkin, ryhmässä mukana ollut äiti kertoo.
   On tavallista, että väkivallan uhri kokee väkivallan kohteeksi joutumisen omaksi syykseen.
   – Ajatus vääristyy. Epänormaalia alkaa pitää normaalina. Täällä opimme, mitä väkivalta on, miten sen tunnistaa, miten se vaikuttaa ja millaisia jälkiä se jättää, sanoo äiti, jonka kohdalla henkinen väkivalta ehti muuttua fyysiseksi, ennen kuin hän sai apua.
   – Puhuin asiasta neuvolassa, mutta ongelmiamme ei osattu tulkita väkivallaksi vaan kommunikaatiovaikeuksiksi, hän kertoo.
   – Minulla väkivaltaisesta suhteesta on vuosia. En ole kuitenkaan käynyt asiaa koskaan läpi. Koen, että nyt se on tehtävä, sillä olen uudessa suhteessa, mikä on pistänyt miettimään omia reaktioitani tiettyihin asioihin parisuhteessa, lapseton nuori nainen sanoo.

Anteeksiannolla
ei kuitata rikoksia

Ryhmässä on myös niitä, jotka ovat palaamassa vanhaan suhteeseensa. Onnistumisen mahdollisuuksia on silloin, kun väkivalta on ollut lievää ja lyhytkestoista ja molemmat puolisot sitoutuvat muutokseen.
   – He kokevat, että vielä on toivoa ja menetettävää liian paljon. Koulutuksessa naiset saavat opastusta muun muassa rajojen laittamiseen, sanoo Oulun Ensi- ja turvakodin Avopalvelukeskuksen tiimivastaava Riitta Pohjoisvirta.
   Ryhmäläiset ovat sitä mieltä, että uskonnollisissa yhteisöissä puuttuminen väkivaltaan on vaikeampaa. Tapa käyttää anteeksiantamusta on joissain tapauksissa vinoutunut, mikä sulkee uhrin ulkopuolelle.
   – Anteeksiantamus psyykkisenä prosessina on eri asia kuin hengellisenä. Anteeksiannolla ei voi hoitaa vakavia rikkomuksia ja suoranaisia rikoksia, Pohjoisvirta toteaa.
   Hän muistuttaa, että kriisissä olevalle usko voi olla myös voimavara. Kriisiprosessiin kuuluu avoimuus henkisille ja hengellisille asioille.
   – Uskon kysymykset nousevat keskusteluissa väkivallan uhrien kanssa esille lähes aina.

Uusi ryhmä tulossa
taas keväällä

Seuraava koulutus väkivaltaa kokeneille naisille on helmi-maaliskuussa. Asiasta tiedotetaan Oulun Ensi- ja turvakoti ry:n nettisivuilla. Kurssista voi kysellä myös turvakodin numerosta.
   Koulutuksellisten vertaisryhmien järjestäminen on osa EU-rahoitteisen Daphne III -ohjelmaan sisältyvää Wompower-projektia.
   Ryhmien tavoitteena on lisätä naisten tietoisuutta heihin kohdistuvasta väkivallasta, tukea selviytymistä ja ohjata naisia tunnistamaan väkivalta ja suojautumaan siltä jatkossa.
   – Kehitämme koulutusta saamiemme kokemusten pohjalta, sanoo Pohjoisvirta.
   Kokoontumisten ajaksi on järjestetty lastenhoito. Ryhmään osallistuvilla naisilla on mahdollisuus myös yksilölliseen psyykkiseen ja oikeudelliseen tukeen koulutuksen aikana ja sen päättymisen jälkeen.

JAANA SKYTTÄ