”Seurakunnissa pitäisi metsästää tuoreita mielipiteitä”

6.11.14

toimintaan hehkutusta ja näkyvyyttä niin netissä kuin toreilla.
 
Uudistaisin seurakuntien toimintaa parantamalla tiedotusta. Rauhan Tervehdyksen nettisivut olisi voinut reaaliaikaistaa seurakuntavaalien varjolla. Oulun ev.lut. seurakuntien sivujakin voisi yksinkertaistaa – mobiiliversio olisi paikallaan.

Ilkka Kotajärvi, Tuira, Kristillisten
perusarvojen puolesta

Haluaisin nähdä entistä enemmän tulevaisuuteen luottavan seurakunnan, joka näkyy ihmisten arjessa, osallistuu rohkeasti erilaisiin, myös ei-hengellisiin tapahtumiin ja vähän jopa hehkuttaa sitä, missä ja miten seurakunta vaikuttaa ihmisten elämään positiivisella tavalla. Suurin kehittämiskohta on nykypäivän kielellä sanottuna toiminnan markkinoinnissa.

Marjo Kumpulainen Tuira, Elävä
seurakunta – Lähellä ihmistä (Esli)

Rakkaat työntekijät. Pistäkää itsenne peliin. Olkaa innostuneita asiastanne.
Teknisiin asioihin myös satsaisin. Jos kirkossa ei saa huonon akustiikan vuoksi mitään selvää puheesta, niin ei siellä välttämättä kovin usein halua käydä. Älkää tupisko, vaan puhukaa minulle. Ei huutaen vaan läheisesti.

Hannu Tarvas, Oulujoki, Katse

Seurakunnissa ei tunneta työntekijöitä. Tiedottamista olisi siinä suhteessa lisättävä. Olisi saarnattava ja puhuttava tavallisella arkikielellä. Olemme erilaisia, siksi olisi lisättävä monikanavaista julistusta, musiikki, laulu, näytelmät. Äänetöntä julistamista eli tekemistä ja auttamista tarvitaan enemmän.

Eila Kilpeläinen, Liminka, Katse

Kehittäisin erilaisia teemakirkonmenoja, niiden jälkeen mahdollisuus keskustella kahvin äärellä. Nuoret pitäisi saada kiinnostumaan seurakunnan asioista ottamalla heidät mukaan tekemään heille suunnattua ohjelmaa. Tässä voitaisiin käyttää apuna sosiaalista mediaa.

Pirjo Bastman, Oulujoki, Katse

Toiminnan uudistamisessa on tärkeintä, että mukana on moninainen joukko henkilöitä, jotka kuuluvat eri toimintamuotojen kohderyhmiin. Seurakunnan kannattaa itse aktiivisesti ”metsästää” tuoreita mielipiteitä, jotta toiminta pysyisi tuoreena ja laajenisi.

Liisa Alanampa Tuira, Elävä
seurakunta – Lähellä ihmistä (Esli)