Aborttiasia herättää erilaisia tulkintoja

3.12.14

Lakialoitteen tavoitteena
ei ole rajoittaa aborttien saatavuutta

Kansalaisaloite terveydenhuollon henkilökunnan lakisääteisestä oikeudesta kieltäytyä raskaudenkeskeytyksestä uskonnollisen tai eettisen vakaumuksen perusteella on menossa eduskunnan käsiteltäväksi. Lakialoitteen tavoitteena ei ole rajoittaa aborttien saatavuutta.
   Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala kertoo, että kyseessä on kansalaisten tekemä aloite eikä kirkolla ole asiaan valmista kannanottoa.
   – Kyse on monimutkaisesta eettisestä ongelmasta. Asiasta keskustelu on tärkeää. Monet eettiset kysymykset ovat sellaisia, ettei niihin ole suoria vastauksia.
   – Luterilaisuudessa katsotaan, että yhteiskunnan velvollisuutena on suojella elämää, ja siksi raskaudenkeskeytyksistä on säädetty lailla. Jos terveydenhuollon henkilökunnalle annetaan oikeus kieltäytyä abortista vakaumuksen vuoksi, tulisi sen perustua laajan yhteisen ymmärryksen kautta syntyneeseen lakiin, hän sanoo.
   Suomen Gynekologiyhdistys ry:n (SGY) puheenjohtaja, synnytys- ja naistentautiopin professori Juha Räsänen kertoo, että yhdistys on antanut asiasta sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon. SGY katsoo, että tarvetta lakimuutokselle ei ole.
   Kansalaisaloitteen mukaan lakimuutos poistaisi vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja takaisi tasavertaiset oikeudet opiskeluun ja ammatin harjoittamiseen gynekologeille ja kätilöille.
   – Itse voin puhua synnytysten ja naistentautien erikoislääkärinä, mutta emme voi lähteä rakentamaan koulutussysteemiä, jossa osa opiskelijoista ei käy kaikkia asioita läpi.
   – Koulutusohjelma on sen kaltainen, että kaikkea pitää pystyä tekemään. Näin on myös työelämässä; muutoin potilasturvallisuus voi vaarantua.
   – Vaikka gynekologeilla on omat erityisalueensa, joissa aborttikysymys ei välttämättä tule vastaan, jokainen lääkäri on velvollinen päivystämään. Silloin voi tulla vastaan mitä vaan, yliopistosairaalassa työskentelevä Räsänen toteaa.

Päivystystilanteet
ovat asia erikseen

– Vakaumus voisi olla perustelu kieltäytymiselle, mutta onko kyse syrjinnästä, se on hyvä selvittää. Asiaan liittyy lainopillinen kysymys siitä, mitä terveydenhuollon henkilökunnan tehtäväksi on määritelty, Inkala sanoo.
   – Hoitohenkilökunnan vakaumukselliset syyt kieltäytyä raskaudenkeskeytyksestä eivät saisi heikentää raskaana olevan naisen oikeutta päättää sikiön elämästä, hän jatkaa.
   – Mielestäni tässä on kysymys tasa-arvosta, sanoo oululaislääkäri Juha Richter.
   Lääkärin erikoistumiseen kuuluu muun muassa pakollinen terveyskeskuspalvelu. Raskaudenkeskeytykseen liittyvät toimenpiteet koskevat terveyskeskuslääkäreitä, jotka kirjoittavat lähetteen raskaudenkeskeytyksestä.
   – Lääkärin päätyö on auttaminen ja elämän suojeleminen, ei sen lopettaminen. Siitä, mistä elämä alkaa, on tietysti erilaisia näkemyksiä. Joillekin lääkäreille voi kuitenkin olla hyvin vaikeaa kirjoittaa lähete aborttiin, Richter jatkaa.
   – Kansalaisaloite ei ota kantaa siihen, onko abortti oikeutettu vai ei.
   – Henkilökohtaisesti ajattelen, että joskus abortti on tarpeen, esimerkiksi lääketieteellisistä syistä.
   Richter muistuttaa, että päivystystilanteet ovat asia erikseen.
   – Jos äidin elämä on uhattuna, elämän indikaatio on olemassa ja lääkärin velvollisuus on auttaa.
   Kansalaisaloitteessa todetaan, että lääkärillä on oikeus vakaumuksen perusteella kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä, ellei naisen henki ole vaarassa.
   Osassa Euroopan maita vallitsee omantunnonvapaus, jolloin lääkäri tai terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluva voi kieltäytyä raskaudenkeskeytyksestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Inkala ei pidä mahdottomana, että Suomessakin tähän voitaisiin päätyä.
   – Maissa, joissa omantunnon vapaus on voimassa, ei pääsääntöisesti ole havaittu ongelmia, Richter lisää.

JAANA SKYTTÄ