Oulussa Keskustan seurakuntatalossa toiminut seitsemän seurakunnan yhteinen kirkollisten toimitusten varauspalvelu

Päivystävä pappi siirtyy kotiseurakuntaan

17.12.14

Päivystävä pappi siirtyy kotiseurakuntaan

Pappien päivystys siirtyy Oulussa vuoden alusta kaupungin keskustasta paikallisseurakuntiin. Kasteesta, häistä ja hautajaisista sovitaan jatkossa oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Oulun seurakuntien keskitetty kirkollisten toimitusten varauspalvelu Keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 17:ssä, päättyy.
    Kirkollisista toimituksista, kuten kasteesta, avioliittoon vihkimisestä ja hautaan siunaamisesta sopiminen hoituu 1.1.2015 alkaen kunkin seurakunnan omassa kirkkoherranvirastossa.
   – Seurakuntalaiset sopivat kirkollisista toimituksista käymällä tai soittamalla ensisijaisesti oman seurakuntansa kirkkoherranvirastoon, mutta myös muissa Oulun seurakuntien kirkkoherranvirastoissa palvellaan, lääninrovasti, Karjasillan kirkkoherra Juhani Lavanko kertoo.
   – Seurakuntalainen voi ottaa yhteyttä myös suoraan perhepappiin tai muista syistä toivomaansa pappiin yli seurakuntarajojen.
   Karjasillan seurakuntapastori Satu Kreivi-Palosaari on tyytyväinen siihen, että uusi käytäntö tuo toimituksista sopivat ihmiset heti heidän omaan kotiseurakuntaansa.
   – Ajattelen, että muutos on myös mahdollisuus sille, että rauhalliset kohtaamiset esimerkiksi surevien omaisten kanssa lisääntyvät. Keskitetyssä päivystyksessä, jossa on siis hoidettu kaikkien Oulun seurakuntien toimitusvarauksia, on ollut välillä kiireistä, ja silloin kohtaaminen on saattanut häiriintyä.

Uusi käytäntö
on paluuta vanhaan

Pastoreiden päivystys keskitettiin yhteen paikkaan neljä vuotta sitten. Sitä ennen kirkollisista toimituksista sovittiin juuri omassa seurakunnassa.
   Miksi vanha käytäntö osoittautui uutta paremmaksi, Juhani Lavanko?
   – Kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen liittyvät keskeisesti ihmisen elämänkaaren taitekohtiin. Ne ovat Oulun seitsemän seurakunnan ydintoimintaa.
   – Toimitukset ovat myös kytköksissä seurakunnan elämään ja toimintaan, esimerkiksi perhekerhoihin ja sureville annettavaan tukeen.
    – Kirkollista toimitusta varattaessa sovitaan seurakuntalaisen kanssa yhdessä neuvotellen toimituksen ajankohta, paikka sekä työntekijä. Paikkana on yleensä kirkko, kappeli tai koti. Työntekijöillä tarkoitetaan useimmiten pappia sekä kanttoria.
   Kun kirkollisista toimituksista sovitaan paikallisseurakunnassa, Lavangon mukaan ollaan parhaalla mahdollisella tavalla kartalla.
   – Suunnittelu ja toteutus kohtaavat, hän toteaa.
RIITTA HIRVONEN

Näin sovit Oulussa kirkollisia toimituksia

Kaste ja kodin siunaaminen sekä
avioliittoon vihkiminen:

Soita tai käy oman seurakuntasi kirkkoherranvirastossa. Voit ottaa myös suoraan yhteyttä toivomaasi pappiin.
Vihkimisen edellytyksenä on avioliiton esteiden tutkinta. Sen voi hoitaa Oulun seurakuntien keskusrekisterissä, Isokatu 9 tai seurakuntasi kirkkoherranvirastossa. Pyyntölomakkeen voi tulostaa myös netistä www.oulunseurakunnat.fi/esteettomyyslomake ja lähettää postitse.

Hautaan siunaaminen

Oman seurakuntasi kirkkoherranvirastossa paikan päällä asiointi on suositeltavaa. Voit sopia hautaan siunaamisen, muistotilaisuuden ajankohdan ja paikan sekä papin ja kanttorin myös puhelimitse. Läheisen kuoltua voit ensimmäiseksi ottaa suoraan yhteyttä pappiin.

Pappien yhteystiedot:
Kaikkien Oulun seurakuntien pappien yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/papit.

Kirkkoherranvirastot avoinna:
Oulun seurakuntien kirkkoherranvirastot ovat avoinna maanantaista perjantaihin kello 9–16.
Lisäksi Karjasillan, Oulujoen, Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ja Tuiran seurakuntien virastoissa on paikalla päivystävä pappi maanantaista torstaihin kello 10–14.

Myös Keskusrekisteri palvelee:
Virkatodistukset, sukuselvitykset sekä avioliiton esteiden tutkinnan saa Oulun ev.-lut. seurakuntien keskusrekisteristä sekä Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon kirkkoherranvirastoista. Keskusrekisteri palvelee 1.1.2015 alkaen osoitteessa Isokatu 9.
Virkatodistuksen voi tilata myös osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/virkatodistus.