Piispa Samuel Salmen joulutervehdys: Toisen maailman viesti

17.12.14

Toisen maailman viesti

Huolten sävyttämät uutiset ovat tavan takaa tulleet tajuntaamme kuluneen vuoden aikana. Moni on joutunut kysymään, miksi aikamme on niin levoton, että alamme jo turtua aina lisääntyviin kuviin erilaisista kriisipesäkkeistä lähellä ja kaukana. Miten pääsisimme sellaiseen olotilaan, jossa luottamus ja rauha voisivat tarjota tulevaisuudenuskon?
   Levottomuuksien ohella olemme joutuneet kasvokkain hallitsemattomalta näyttävien ongelmien kanssa. Ne liittyvät luonnon kestokykyyn, ilmaston uhkakuviin ja maailmanlaajuisten epidemioiden ilmestymiseen. Kaikella tällä on ollut oma hintansa: hämmennys ja turvattomuus ovat astuneet kokemusmaailmamme ytimeen.
   Sumuisten näköalojen keskelle kantautuvat kuitenkin myös toisenlaiset äänet. Runoilija sanoo niitä ”toisen maailman ääniksi”. Luonnehdinta ei tarkoita, että toinen maailma olisi jotain, joka ei koskettaisi olemassaoloamme, olisi vain toive paremmasta. Toisen maailman läsnäolo on sitä, mikä antaa elämälle sen arvon ja mielekkyyden.     Toisen maailman ääni on hyvän Jumalan läsnäolon tunnistamista oman olemassaolomme keskellä. Se on Jumalan ”äidinkieltä”.
    Taas viriävien joululaulujen sanoissa kuulemme tuttuja ja turvallisia viestejä. Usein Kauneimmat joululaulut merkitsevätkin virittäytymistä juhla-ajan tunnelmiin. Kuvat lapsuudesta palautuvat mieleen. On kuin tekisimme matkaa pois mieliämme askarruttavista uutisista. Joskus käy niin, että sanojen lomaan kätketty viesti jää kuulematta. Toisinaan onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, mikä sanoma on liittynyt laulujen ytimeen.
   Tällainen viesti on Enkeli taivaan -virressä. Martti Lutherin mukailemassa evankeliumissa lauletaan:

”Enkeli taivaan lausui näin: Miks hämmästyitte säikähtäin?
Mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille nyt tulevan.”

   Virren sanomassa elää kohta, jossa jouluyön uutisen ensimmäisenä saaneet paimenet olivat hämmästyneitä ja peloissaankin. Toisen maailman lähettiläät, Jumalan enkelit, näyttivät aluksi pelottavilta ja saivat mielen hämmennyksiin, ehkä hätääntymiseenkin asti, vaikka toisin voisi ajatella tapahtuneen. Eikö Jumalan todellisuus tuo esiin päinvastaisia kokemuksia?
   Se, mitä todella tapahtui, kertoo kuitenkin paimenille odottamattoman ilouutisen. Jumala voi puuttua ihmisen ja koko historian todellisuuteen yllättävällä tavalla. Sielläkin, missä usko toisen maailman ääneen on hiipunut, voidaan vastaanottaa Jumalan tuleminen elämän keskelle. Ei tarvita virittäytymistä, tulemista paremmaksi tai suurempaa uskoa kuin omistaa.
   Jumala voi yllättää. Siinä oli paimenten hämmennyksen syy. He eivät jaksaneet uskoa muutokseen, mutta Jumala muutti kaiken. He luottivat sanaan ja seurasivat sitä iloiten ja kiiruhtaen, toisen maailman ääni sydämessään.
   Olisiko niin, että oma aikamme on myös sumussaan kadottanut luottamustaan rakentavaan huomiseen uhkakuvien maailmassa? Jos näin on, katseemme saa tarkasti seurata jouluyön ihmettä ja sitä, mikä edelsi Betlehemin tallinovien avautumista paimenille. Enkeli-ilmestys kantoi viestiä toisesta maailmasta: ”Älkää pelätkö!   Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.”
   Viesti oli suunnattu kaikkialle. Se oli Jumalan äidinkieltä meitä kohtaan. Siinä tunnistamme hämmennystenkin keskellä Rakkauden sydämenlyönnit. On olemassa toinen todellisuus, joka laskeutuu lahjana keskellemme: Jeesus-lapsi – meille annettu ja meitä varten. Hän on läsnä pelkojen ja turvattomuuden keskelläkin ja kutsuu paimenten tavoin luottamaan muutokseen ja lähtemään liikkeelle toisen maailman äänen koskettamana.

Kristuksen siunaamaa joulujuhlaa toivottaen,

SAMUEL SALMI