Sukupuolineutraali avioliitto jakaa mielipiteitä. – Toivon

Piispa toivoo keskusteluun malttia

3.12.14

Piispa Samuel Salmi pyytää keskinäistä kunnioitusta puolin ja toisin avioliittonäkemyksissä.

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi toivoo, ettei eduskunnan äänestystulos avioliittolainsäädännön muuttamiseksi jaa kansaa kahtia. Hän peräänkuuluttaa nyt yhteyden ja yhteisymmärryksen säilymistä eri tavoin ajattelevien kesken.
   – Emme saisi tuijottaa erilaisiin mielipiteisiin tavalla, joka synnyttää kuiluja ihmisten välille. Toivon, ettei tämä kysymys jaa kirkon sisällä ihmisiä ”meihin” ja ”noihin”.
   Eduskunnan äänestys on herättänyt vilkasta keskustelua ja kuohuttanut tunteita. Myös kirkon sisällä asiasta on erilaisia mielipiteitä ja piispan mukaan saakin olla.
   – Kun tunnekuohu menee ohi, meillä on edessä sopeutuminen ja yhteistyö. Emme voi rakentaa yhteiskunnallista rauhaa muuten kuin sitä kautta, että yritämme kuunnella toinen toisiamme. Salmi muistuttaa, ettei eri mieltä asioista oleminen saa olla esteenä yhteydelle.
   – Tästä keskinäisestä kunnioituksesta meidän täytyy pitää kiinni.

Piispa kannattaa
perinteistä liittoa

Samuel Salmi itse on perinteisen avioliittokäsityksen kannalla. Hän muistuttaa, että asiasta on kirkkokuntien laaja yhteisymmärrys.
   – Omalla kannanotollani en kuitenkaan lähde lyömään leimakirveellä ihmisiä, jotka ajattelevat toisin.
   Eduskunta jakautui äänestyksessä kahtia. Salmi muistuttaa, että eduskunnan enemmistö on myös kirkon jäseniä.
   Piispalle on tullut Oulun hiippakuntaa kierrellessään käsitys, että suuri joukko pohjoissuomalaisia on perinteisen avioliittokäsityksen kannalla. Tämä tuli ilmi myös eduskunnan äänestystuloksessa, jossa pohjoisen kansanedustajien enemmistö äänesti perinteisen avioliittonäkemyksen puolesta.
   – Nyt on demokraattisesti syntynyt enemmistöpäätös, ja tämän päätöksen kanssa meidän täytyy elää.

Jokainen voisi toimia
omantunnon mukaan

Eduskunnan päätöksellä ei ole suoraan vaikutusta kirkon omaan lainsäädäntöön tai avioliittokäsitykseen. Kirkolliskokouksen määrittelemä kanta kristilliseen avioliittonäkemykseen pysyy voimassa.
   – Äänestystulosta on tältä osin ylitulkittu, ja se on synnyttänyt kirkostaeroamisaallon, joka on ilmiönä ikävä ja vaikeasti hallittava. Tapahtuipa ja sanoipa mitä tahansa, asia tulkitaan negatiiviseksi kirkon suuntaan.
   Piispa toivoo nyt malttia ja sopua kaikilta. Hän pitää tärkeänä myös sitä, että ihmisillä säilyisi omantunnonvapaus näissä tilanteissa asioiden edetessä lainsäädännön tasolla.
   – Molemmilla puolilla on ihmisiä, joille asia on omantunnon kysymys.

Ihmisarvo ei riipu
seksuaalisuudesta

Kristillinen avioliittonäkemys ei ole piispan mukaan tasa-arvokysymys.
   – Jokainen ihminen on Jumalan luoma. Kaikilla on oikeus tasa- arvoiseen elämään ja kunnioitukseen. Se ei voi perustua asemaan, ihonväriin, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen.
   Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus ovat myös kristillisen uskon valaisemia näkemyksiä.
   – Seksuaalisten vähemmistöjen oikeudet ovat varmasti olleet monella tavalla loukattuja yhteiskunnassamme. Asiat ovat korjautuneet paljon viime aikoina. Kirkkokin on tehnyt asiassa korjausliikkeitä.
   – Olen ollut kirkolliskokouksessa päättämässä siitä, että parisuhteen solmineiden ihmisten kanssa ja heidän puolestaan voidaan rukoilla kirkossa.

HELI VÄYRYNEN