Maaliskuussa 1940 Rauhan Tervehdyksen kantta koristi ilouutinen sodan päättymisestä. Kuva on Viipurista

Rauhan Tervehdys 107 vuotta

17.12.14

Rauhan Tervehdys 107 vuotta

Sata vuotta sitten Rauhan Tervehdyksessä oli neljä sivua. Oulun Veljeyspiirin tuolloin jo seitsemän vuotta julkaisemaa hartauslehteä saattoi tilata 80 pennin vuosimaksulla. Vanhoja Rauhan Tervehdyksiä voi lukea niin maakunta-arkistoissa, kirjastoissa kuin netissä.

Oulun maakunta-arkistossa sijaitsee kaikille julkinen Rauhan Tervehdyksen arkisto. Siihen kuuluvat lehdet aivan ensimmäisestä, joulukuussa 1907 ilmestyneestä numerosta vuoden 1982 loppuun saakka.
   Ensimmäisten vuosikymmenten ajalta lehtiä on arkistossa hajanaisesti, ja ne ovat tallella irtokappaleina. Suurin osa lehdistä löytyy sidottuina vuosikertoina.
    Lehtien lisäksi arkistoon kuuluu myös paljon muuta materiaalia, kuten lehden tilauskirjoja, vuosikertomuksia, kirjeitä, toimitusneuvoston pöytäkirjoja ja henkilökunnan toimenkuvia käsitteleviä papereita.
   Arkiston sisältötietoihin voi tutustua Kansallisarkiston sivuilla www.arkisto.fi.
   Sieltä löytyvät myös ohjeet, kuinka materiaalia voi tilata tutkittavakseen erilliseen tutkijasaliin, joko Oulussa tai jossakin muussa maakunta-arkistossa.

Kirjastoissa lehdet ovat
mikrofilmeillä ja kaseteilla

Suomessa on kuusi vapaakappalekirjastoa, joista yksi on Oulun yliopiston kirjasto. Kirjat, aikakauslehdet, sarjat, nuotit ja kartat tulevat kaikkien vapaakappalekirjastojen kokoelmiin.
   Oulun yliopiston kirjastossa Rauhan Tervehdyksiin voi tutustua vuodesta 1917 alkaen mikrofilmeinä ja vuodesta 1985 alkaen myös äänilehtinä. Varastosta löytyy myös sidottuja vuosikertoja.
   Myös maakuntakirjastona toimivasta Oulun pääkirjastosta löytyy vanhoja sanomalehtiä varastosta sekä mikrofilmeille tallennettuna. Niitä voi myös lainata.

Nettisivuilla seitsemän
vuoden arkisto

Rauhan Tervehdyksen omilla nettisivuilla on myös mahdollista käydä läpi viime vuosien lehtiä. Syksyyn 2006 saakka ulottuvassa arkistossa ovat kaikki lehdet tallennettuna pdf-tiedostoiksi. Lehtiä voi lukea omalta koneelta, tallentaa ja myös tulostaa.
   Sivuilla ei ole erillistä hakutoimintoa, mutta jos etsii vuoden 2006 syksyn jälkeiseltä ajalta esimerkiksi tietyn henkilön haastattelua, se löytyy yleensä netistä kirjoittamalla hakusanoiksi henkilön nimi ja Rauhan Tervehdys.

Tekstit ja kuvat:
ELSI SALOVAARA