Vapaaehtoistyön virka puhuttaa Oulussa

10.12.14

Vapaaehtoistyöstä vastaavat diakoniatyöntekijät vetoavat Oulun seurakuntayhtymän vapaaehtoistyön koordinaattorin viran puolesta.Diakoniatyöntekijät Oulun seurakunnissa arvioivat, etteivät he pysty kehittämään vapaaehtoistyötä riittävän tehokkaasti.

Oulun seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto puolsi marraskuussa seurakuntien erityispalvelun vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin viran lakkauttamista. Virkaa hoitaa tällä hetkellä osa-aikaeläkkeellä oleva diakoniatyöntekijä Liisa Rahkola, joka on jäämässä eläkkeelle ensi kesänä.
Oulun seurakuntien vapaaehtoistyöstä vastaavat diakoniatyöntekijät vetoavat kannanotollaan seurakuntien luottamushenkilöihin, jotta vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tehtäviä yhtymässä ei siirrettäisi tulevaisuudessa paikallisseurakuntiin.
Diakoniatyöntekijöiden huoli koordinaattorin viran mahdollisesta lakkauttamisesta liittyy olennaisesti ensi vuoden Yhteisvastuukeräykseen. Rahkola on toiminut pääkäyttäjänä vapaaehtoisten rekrytointiin tarkoitetussa Suurella Sydämellä -verkkopalvelussa. Verkostoa ollaan laajentamassa vuoden 2015 Yhteisvastuukeräyksen varojen turvin.

Laatu ja kiinnostavuus
huolenaiheena

Diakoniatyöntekijöiden mukaan paikallisseurakuntien diakonian henkilöstöllä ei ole riittävästi mahdollisuuksia hoitaa oman työnsä ohella Suurella Sydämellä -verkoston pääkäyttäjän tehtäviä tilanteessa, jossa verkkopalvelua ollaan laajentamassa.
Suunnitteilla on lisätä Yhteisvastuukeräyksen varoilla sivustolle muun muassa Pyydä apua -palvelu. Se tarkoittaa, että kuka tahansa voi jättää halutessaan verkkopalveluun avunpyynnön, mikäli kaipaa neuvoja esimerkiksi television tai digilaitteiden käyttöön tai asiantuntija-apua raha-asioiden hoitamiseen.
Diakoniatyön vapaaehtoistoiminnan yhdyshenkilöt miettivät nyt, onko heillä mahdollisuutta muun työnsä rinnalla vastata riittävän nopeasti näihin avunpyyntöihin.
Kannanotossa ilmaistaan myös huoli siitä, voidaanko Oulun seurakuntien vapaaehtoistyö pitää laadukkaana ja mukaansa houkutteleva ilman vapaaehtoistyön koordinaattorin virkaa yhtymässä.

Liian isoa kakkua
ei ole tulossa

Muun muassa Oulun seurakuntien johtoryhmän sekä yhteisen kirkkoneuvoston näkemys on, että erillistä koordinaattorin virkaa seurakuntien erityispalveluihin ei tarvita Rahkolan eläkkeelle jäämisen jälkeen.
– Suurella Sydämellä -sivuston pääkäyttäjä löytyy paikallisseurakunnista, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä kertoo johtoryhmän ja neuvoston kannan.
Niemelä luottaa, että seurakunnissa pystytään hoitamaan vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutus.
Hän korostaa, että diakoniatyöntekijät eivät ole jatkossa ainoita, jotka kantavat vastuuta vapaaehtoisten värväämisestä. 
– Vapaaehtoisia tarvitaan muuallakin kuin diakoniatyössä. Siksi rekrytoinnissakin on mukana työntekijöitä kaikilta työaloilta, kuten nuorisotyöstä. Suurella Sydämellä -palvelu ei lankea vain diakonian hartioille.
Niemelä toteaa, että oululaiset määrittelevät itse, kuinka nopeasti Pyydä apua -palvelun kautta tuleviin pyyntöihin vastataan, vaikka Suurella Sydämellä on valtakunnallinen sivusto.
– Mistään ambulanssityylisestä tai ympärivuorokauden toimivasta palvelusta ei voi olla kyse, hän sanoo.
Niemelä kertoo, että Oulun seurakunnissa ja yhtymässä on lähivuosina vähennettävä 20–30 virkaa ja tointa talouden turvaamiseksi.

RIITTA HIRVONEN