Oulun seurakuntayhtymän Keskustan seurakuntatalon työntekijät kokoontuvat kaksi kertaa päivässä yhteiseen kahvihetkeen. Kuva: Riitta Hirvonen

Kirkko on hyvä työpaikka

7.1.15

Henkilöstön tyytyväisyys Oulun seurakunnissa on parantunut kahden viime vuoden aikana. Lähes 90 prosenttia työntekijöistä on erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa. Kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 83 prosenttia.
   Yli 70 prosenttia henkilöstöstä suosittelisi työpaikkaa myös muille.  
   Oulun seurakuntayhtymä teetti viime vuoden loppupuoliskolla työhyvinvointitutkimuksen. Kyselyyn vastasi reilut 70 prosenttia Oulun seurakuntien henkilöstöstä.
   Vastaava tutkimus tehtiin edelliskerran vuonna 2012, kun edessä oli seurakuntayhtymän laajentuminen neljästä seurakunnasta seitsemään seurakuntaan. Jo tuolloin kyselyyn osallistuivat myös Haukiputaan, Oulunsalon ja Kiimingin seurakuntien työntekijät.

Kiitoksia edelsi
satsaus työilmapiiriin

Henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho kertoo, että paremman työilmapiirin eteen on tehty töitä muun muassa kouluttamalla seurakuntien esimiehiä.
   – Tässä kyselyssä korostuu tyytyväisyys esimiesten työskentelyyn. Hyvin yleinen kokemus on, että esimiehet luottavat alaistensa itsenäiseen toimintaan. Alaiset tuntevat myös saavansa esimiehiltään riittävästi käytännön tukea ja ohjaamista.
   Pitkäahon mukaan henkilöstö pitää onnistuneena myös työterveyshuollon eri palvelujen laatua.
   – Seurakuntayhtymässä on panostettu myös henkilöstön fyysiseen hyvinvointiin. Liikuntaedut ovat seurakuntayhtymässä erittäin hyvät, hän toteaa.
   – Parhaimmiksi onnistumisiksi kyselyssä mainittiin vielä sukupuolten välistä tasa-arvon toteutumista työpaikalla.

Tyytyväisiä ollaan
muuallakin maassa

Tyytyväisyyttä kirkon töihin on muuallakin kuin Oulussa. Joulun alla ilmestyi julkisen alan työhyvinvointia tarkasteleva Kevan tutkimus, jossa kirkko oli mukana ensimmäistä kertaa.
   Selvityksen tuloksissa on useissa kohdissa yhtäläisyyksiä Oulun seurakuntien työhyvinvointitutkimuksen kanssa.
   Kevan tutkimuksen mukaan neljä viidestä kirkon työntekijästä tuntee työssään innostusta ja työn iloa.
   – Kevan tutkimus paljasti, että kirkon työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa työhönsä liittyviin asioihin. Työhyvinvoinnin kannalta tämä on keskeistä, Kirkon työmarkkinalaitoksen neuvottelupäällikkö Oili Marttila toteaa.
   Hän iloitsee tuloksesta, jonka mukaan useat työntekijät kertovat esittävänsä ideoita ja ajatuksia työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseksi.
   Marttilan mukaan työntekijöiden kuulemisessa on kuitenkin vielä kirkossa kehittämisen varaa.
   – Jos työntekijät ovat valmiita kehitystyöhön, hyödynnetäänkö näitä ideoita riittävästi?
   – Tärkeä kysymys on myös, miten seurakuntalaiset otetaan mukaan kirkon työn kehittämiseen, Marttila sanoo.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 1/2015