Aukeaman tekstit kirjoittaneet Oulun diakoniaopiston lapsi- ja perhetyön opiskelijoiden mediaryhmäläiset järjestäytyivät yhteiskuvaan joulukuussa Rotuaarilla. Ennen kuvausta he tempaisivat houkuttelemalla ohikulkijoita leikkimään. Kuvia tempauksesta löytyy Facebook-sivultamme. Kuva: Elsi Salovaara

Koulutusta Oulussa ja Kalajoella

21.1.15

Lastenohjaajat toimivat kasvatus- ja ohjaustehtävissä lasten ja varhaisnuorten sekä heidän perheidensä parissa. Lastenohjaajana voi työskennellä kirkon, kuntien, järjestöjen ja yksityisen sektorin palveluksessa kerho- ja leiritoiminnassa, päiväkodeissa, perhepäivähoitajana sekä leikki- ja vapaa-ajantoiminnassa.
    Ammatissa korostuu perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatus. Lastenohjaajat tukevat perheitä kasvatustehtävässä, edistävät vuorovaikutusta, hyvinvointia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toimintakykyä.
   Lastenohjaajan työssä on monipuoliset mahdollisuudet hyödyntää omia kiinnostuksen kohteita ja luovuutta erilaisissa työtehtävissä. Työhön kuuluu muun muassa lapsiryhmien leikkien, pelien, askartelun ja liikunnan ohjaaminen. Lisäksi voidaan järjestää retkiä, kilpailuja sekä opinto- ja kulttuuritoimintaa.    Työssä ollaan tekemisissä myös vanhempien kanssa, esimerkiksi koko perheelle tarkoitettujen leirien ja kerhojen kautta.
    Lapsi- ja perhetyön perustutkinto suoritetaan toisen asteen koulutuksena, josta valmistutaan lastenohjaajaksi. Lastenohjaajan tutkinto on yksi humanistisen kasvatusalan perustutkinnoista. Tutkinnon voi suorittaa opetussuunnitelmaperusteisena tai näyttötutkintona. Myös oppisopimuskoulutus on mahdollinen. Koulutus on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa ja kestää 2–3 vuotta.
   Koulutus sisältää kolme pakollista ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Pakollisia tutkinnonosia ovat lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus sekä perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö.
   Valinnaisina tutkinnon osina Oulun Diakoniaopistolla tällä hetkellä ovat ilmaisutaidon ohjaus sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kohtaaminen ja ohjaus. Opintojen aikana on mahdollista suorittaa jokin työssä oppimisen jakso ulkomailla.
   Koulutusta Pohjois-Suomen alueella tarjoavat Oulun Diakoniaopisto Oulussa ja Ylitorniolla sekä Kalajoen kristillinen opisto.
   Oulun toimipaikkaan haetaan suoraan oppilaitokseen 24.2.–17.3.2015 osoitteessa www.oulundiakoniaopisto.fi. Koulutus alkaa elokuussa, ja se on suunnattu aikuisopiskelijoille.

Lue juttu ”Lastenohjaaja ei ole pelkkä kerhotäti”

Artikkeli on osa lehteä 3/2015