Kuva: Katja Kiiskinen

Lastenohjaaja ei ole pelkkä kerhotäti

21.1.15

Tutkinnosta on monenlaisia käsityksiä lapsi- ja perhetyön ammattilaisillakin

Elokuussa 2013 meitä aloitti joukko aikuisopiskelijoita lastenohjaajaopintonsa Oulun Diakoniaopistossa. Opinnot ovat jo loppusuoralla, sillä valmistumme ammattiimme toukokuun lopussa.
   Kaksi vuotta kestävän koulutuksen aikana olemme päässeet kokemaan monia eri haasteita useissa työympäristöissä. Tutuiksi ovat tulleet päiväkodit, seurakuntien kerhot sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.
   Viime syksyn aikana olemme päässeet tutustumaan perhetyön laajaan kirjoon eri yhdistysten kautta sekä työskentelemällä erilaisissa perheissä. Tällä hetkellä syvennämme perhetyön osaamistamme muun muassa perhekodeissa, seurakunnan ja kunnan perhetyössä sekä avoimissa päiväkodeissa.
   Olemme ensimmäinen Oulun Diakoniaopiston Oulun yksikössä lapsi- ja perhetyön tutkintoa suorittava ryhmä. Opintojen aikana olemme pohtineet, kuinka tuttu tutkintomme on sekä lapsi- ja perhetyön kentällä että yleisesti.
   Asian selvittämiseksi teimme kyselyn muutamille lapsi- ja perhetyötä tekeville ammattilaisille Oulussa ja Oulun lähiseudulla. Viestejä lähetimme sähköpostitse 43 ja vastauksia kyselyymme saimme 18 henkilöltä.

Kattava ja
monipuolinen koulutus

Ensiksi kysyimme, mitä vastaajat tietävät lapsi- ja perhetyön (lastenohjaaja) perustutkinnosta. Tutkinto oli osalle alan ammattilaista ennestään tuttu. Koulutuksen sisällöstä tiedettiin, että siinä käsitellään laajasti lapsen kasvua ja kehitystä.
   Vastaajat tiesivät, että opinnoissa tulee esille myös etiikan, moraalin ja uskonnollisuuden näkökulmat sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen. Koulutusta pidettiin kattavana ja monipuolisena.    Lastenohjaajan perustutkinto on tullut joillekin vastaajille tutuksi Kalajoen kristillisen opiston kautta.

Minulla on sellainen käsitys, että lastenohjaajakoulutus on monipuolinen perustutkinto, jossa on laajasti sekä tietoa pienen lapsen kehityksestä että toiminnan sisällön suunnittelusta. Edelleen, koulutukseen sisältyy paljon laki-, turvallisuus- ja lapsen yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita. Myös taide- ja ilmaisukasvatuksella on vahva osa koulutuksessa. Ajattelen, että lastenohjaajakoulutus on aika lähellä päivähoitajakoulutusta, jota ei enää ole.
Merja Backman,
aluepäiväkodinjohtaja, Kempele

Virheellisiä käsityksiä ammatistamme oli muun muassa se, että tutkintomme ei antaisi suoranaista pätevyyttä päiväkodeissa työskentelyyn.

Työtä lasten ja
perheiden parissa

Toinen kysymyksemme oli, mihin ja millaisiin tehtäviin tutkinnon suorittanut voi vastaajan kokemusten mukaan työllistyä.
   Suurin osa vastaajista mielsi työympäristöksemme seurakunnan, päiväkodin ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. Positiivinen huomio oli, että perhetyön tiedettiin olevan osa työkenttäämme.

Tutkinnon suorittaja hakeutuu työhön, jossa tarvitaan valmiuksia ohjata lapsiryhmän toimintaa ja erilaisia tapahtumia suunnitelmallisesti. Oletettavasti hän haluaa kohdata perheitä heidän arjessaan ja näin ollen hän on osa perhettä tukevaa perhetyötä.
Päivi Karppinen,
päiväkodinjohtaja, Liminka

Opiskelijoiden
ajatuksia

Me opiskelijat olemme kokeneet opiskelun antoisana ja vaihtelevana; olemme päässeet toimimaan erilaisten ihmisten kanssa monenlaisissa ympäristöissä. Opiskelu on ollut käytännönläheistä ja välillä haasteellistakin.
   Monipuoliset työmahdollisuudet odottavat meitä, viittä vaille ammattilaisia lapsi- ja perhetyöntekijöitä. Haasteet otamme innolla vastaan.

Lue juttu ”Koulutusta tarjolla Oulussa ja Kalajoella”

Artikkeli on osa lehteä 3/2015