Oulun seurakuntien tämän vuoden tavoitteena on keskittyä kirkon perustehtävään

Perustehtävä painottuu

7.1.15

Tälle vuodelle Oulun seurakunnat ovat nimenneet itselleen neljä keskeistä tavoitetta: kirkon perustehtävään keskittymisen, kirkon jäsenyyden arvostamisen, vuorovaikutteisten kohtaamisten ja osallisuuden vahvistamisen sekä lähimmäisen rakastamisen.
   – Jokaisessa yksikössä mietitään erikseen, miten tavoitteet saavutetaan. Viime kädessä jokainen työntekijä miettii tavoitteiden saavuttamista oman työnsä osalta, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä selventää.
   Hän painottaa, että kirkon perustehtävän toteutumista ei voi mitata kappalemäärissä, mutta työntekijän näkökulmasta konkreettinen tavoite vaatii sitoutumaan ja toimimaan.

Sanoma
nostetaan esiin

Tavoitteet pohjautuvat kirkolliskokouksen hyväksymään strategiasuunnitelmaan Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020.
   Siinä kirkon tehtäväksi määritellään kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
   Niemelän mukaan tulisi saada esille ajatus, että kirkkoon kuulumisella on merkitystä. Kirkko ei ole vain ”palvelujen tuottaja” vaan syvimmiltään hengellinen yhteisö, joka kokoontuu Sanan ja sakramentin ääreen.
   – Sana ja sakramentit ovat seurakunnan toiminnan terävä kärki, jota kohti muu toiminta ohjaa.
Hän peräänkuuluttaa yhteisvastuullisuutta.
   – Vaikka en itse juuri nyt ”tarvitse kirkon palveluja”, joku muu lähelläni tarvitsee, ja voin yhteisvastuullisesti kantaa hyvää asiaa, jotta hän saisi tarvitsemansa avun.

Työntekijät
kaipaavat palautetta

Vuorovaikutteisuutta vahvistaa muun muassa palautteen antaminen ja saaminen.
   Seurakunnassa käy usein niin, että työntekijä sekä suunnittelee, toteuttaa että arvioi toimintaansa itse. Suoraa palautetta työntekijät saavat aistimalla yleisön tunnelman.
   – Silmät kertovat, toimiko tämä vai ei, kuvaa Niemelä.
   Seurakuntalaisilta kaivataan kuitenkin yksityiskohtaisempaa palautetta. Uutta palautejärjestelmää on ehditty kehittää muun muassa seurakuntien perheneuvonnassa.
   Neljäs tavoite on lähimmäisen rakastaminen.  Niemelä ei näe ristiriitaa siinä, että tavoitetta tarkastellaan lähinnä diakonian näkökulmasta. 
   – Viime tutkimusten valossa diakonia luo positiivisinta kuvaa kirkosta. Arjessa usko näkyy esimerkiksi siinä, olenko valmis auttamaan.

Luottamushenkilöt
mukaan suunnitteluun

Luottamushenkilöt voivat vaikuttaa toimintaan tuomalla esiin ajatuksensa.
   Usein käy niin, että luottamushenkilöt keksivät ideoita tavoitteiden saavuttamiseksi ja seurakunnan työntekijä miettii, miten ne voidaan käytännössä toteuttaa.
   Yleiset tavoitteet konkretisoituvat parhaiten yhteistyöllä. Niemelällä on tästä hyvä esimerkki.
   – Kiimingissä kokeiltiin aiemmin mallia, jossa jokaisella työalalla työntekijät ja luottamushenkilöt kokoontuivat niin sanotusti puhtaan pöydän ääreen miettimään yhdessä tulevan vuoden tavoitteita.

RAIJA KURKI

Artikkeli on osa lehteä 1/2015