Ääri-islamilainen Isis-järjestö aiotaan ajaa pois Niniven tasangolta

Irakin assyrialaiset aikovat ottaa alueensa takaisin

25.2.15

Irakin assyrialaiset aikovat ottaa alueensa takaisin

Ääri-islamilainen Isis-järjestö on saanut uuden vastustajan: Irakin kristityn vähemmistökansan assyrialaiset, jotka muodostavat parhaillaan omia asejoukkoja Pohjois-Irakissa.
   Isis valtasi viime kesänä lähes kokonaan assyrialaisten alueen Niniven tasangolla, mutta asejoukkojen on määrä ottaa alue takaisin.
   Joukkoja kutsutaan nimellä Niniveh Plains Protection Units. Ne on perustanut Assyrian Democratic Movement, joka on Irakin suurin assyrialaisten puolue.

Amerikkalaiset
kouluttavat

Oulussa vuosia asunut assyrialaispakolainen Dlovan Ishaya kertoo, että amerikkalaiset kouluttavat assyrialaisjoukkoja.
   Kouluttajat eivät kansainvälisen median mukaan ole Yhdysvaltojen asevoimien sotilaita, vaan heidän kerrotaan edustavan voittoa tekemätöntä organisaatiota.
   Kouluttajat ovat joidenkin tietojen mukaan vapaaehtoisia, ja he ovat aikaisemmin palvelleet Yhdysvaltojen asevoimissa. Toisen tiedon mukaan kouluttajat ovat yhdysvaltalaisen turvafirman edustajia.
   Koulutettavia tai koulutusta odottavia on satoja, ellei jopa tuhansia. Asejoukot saavat Ishayan mukaan rahoituksensa ulkomailla asuvilta assyrialaisilta.

Assyrialaisille
turva-alue

Assyrialaisten asema heikkeni vuonna 2003 Irakin sodan myötä. Maahan tuli kaaos, jolloin ääri-islamilaiset pääsivät vainoamaan assyrialaisia ja ajamaan heitä pois asuinsijoiltaan. Uusin voima alueella on Isis.
   Ishaya uskoo, että Isis saadaan lähtemään Niniven tasangolta, jonka jälkeen assyrialaiset voivat jälleen asuttaa aluetta.
   Se ei kuitenkaan onnistu, jol­lei Niniven tasangosta tehdä turva-aluetta. Sen järjestyksestä pitäisivät huolta assyrialaiset ja muut vähemmistökansat, kuten jesidit ja shabakit, jotka muodostavat Niniven tasangolla enemmistön.
   Irakin kaltaisessa kuohuvassa valtiossa assyrialaisten elämä Niniven tasangolla voi olla mahdotonta ilman turva-aluejärjestelyä. Ishaya pelkää, että assyrialaiset joutuisivat lähtemään tasangolta lopullisesti.

Isis päästi
taistelutta alueelle

Niniven tasanko on Pohjois-Irakin kurdihallinnon ja Irakin hallituksen kiistakapula. Molemmat hallinnot yrittävät ulottaa valtansa tasangolle.
   Hajanaisuudesta kertoo se, kuinka helposti Isis sai alueen hallintaansa. Sekä kurdien että hallituksen joukot poistuvat Ishayan mukaan alueelta taistelutta juuri ennen Isisin tuloa. Ihmiset heräsivät aamulla ja huomasivat, että suojelijat olivat lähteneet yöllä.
   Ishaya ei lakkaa ihmettelemästä, kuinka helposti kaikki tapahtui. Isisiä vahvemmat joukot lähtivät noin vain luikkimaan pakoon vähemmistön asuttamalta alueelta.
   Isis antoi Ishayan mukaan assyrialaisille kolme vaihtoehtoa. Kääntyä muslimeiksi, maksaa veroa tai lähteä asuinsijoiltaan. Monet lähtivät.
   Niniven tasangolla on asunut muitakin vähemmistöjä, kuten jesidit. Hekin saivat lähteä kodeistaan.
   Useimmat pakolaiset asuvat tällä hetkellä leireillä Irakin pohjoisosan kurdialueella. Sekä assyrialaisia että jesidejä on leireillä Ishayan mukaan noin 200 000.
   Ishaya hämmästelee, kuinka vähän media on kertonut assyrialaisten kohtalosta. Myös valtioiden tulisi tehdä hänen mielestään enemmän kovia kokeneen kansan puolesta.
PEKKA HELIN

Artikkeli on osa lehteä 8/2015