Lapsityönohjaaja järjesti kuulustelun

Käräjäoikeus määräsi sakkoja

18.2.15

Oulujoen seurakunnan lapsityönohjaaja ja entinen kirkkoherra Jouni Riipinen saivat perjantaina Oulun käräjäoikeudelta sakkoja työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja vammantuottamuksesta.
   Kyseiset rikokset tapahtuivat 2009–2012. Riipinen työskentelee nykyään Rovaniemellä kirkkoherrana.
   Lapsityönohjaaja tuomittiin maksamaan 40 päiväsakkoa, 1 200 euroa, ja Riipinen 30 päiväsakkoa, 1 560 euroa. 
   Heidät velvoitettiin myös maksamaan asianomistajalle, seurakunnan lastenohjaajalle oikeudenkäyntikuluja 21 824 euroa sekä asianosaiskuluja.
   Lapsityönohjaaja velvoitettiin maksamaan asianomistajalle vahingonkorvauksena 7 000 euroa, josta Riipinen velvoitettiin maksamaan yhteisvastuullisesti lapsityönohjaajan kanssa 3 500 euroa.
Lapsityönohjaaja totesi Rauhan Tervehdykselle maanantaina, että hän ei ole vielä keskustellut     mahdollisesta valituksesta korkeampaan oikeusasteeseen.
    Riipinen puolestaan sanoi, että hän ei ole ehtinyt harkita asiaa. Riipinen tosin on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon tiedotteessaan.

Oikeuksien vaatiminen
johti rikoksiin

Lastenohjaaja vaati oikeuksiaan ja otti yhteyttä pääluottamusmieheen ja Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston työsuojeluun.
   Lapsityönohjaaja järjesti kaikkien lastenohjaajien läsnä ollessa kuulustelun, jossa hän käyttäytyi hyökkäävästi. Toisessa kuulustelussa lapsityönohjaaja huusi, että ”menette tuohon huoneeseen”.    Lapsityönohjaaja kyseli, kuka on ottanut yhteyttä pääluottamusmieheen.
   Riipinen ja lapsityönohjaaja asettivat yhteydenoton vuoksi lastenohjaajan epäedulliseen asemaan. He ovat oikeuden mukaan vastuussa muun muassa siitä, että lastenohjaaja määrättiin työskentelemään lapsiryhmässä yksin, toisin kuin muut lasten­ohjaajat, jotka työskentelevät pareittain sekä määrättiin kuljettamaan välipaloja myös muihin kuin omaan työpisteisiin, toisin kuin muut lastenohjaajat.

Varoitus
väärin perustein

Riipinen antoi lastenohjaajalle osin epäasiallisessa tarkoituksessa kirjallisen varoituksen muun muassa  sen johdosta, että lastenohjaaja oli lähettänyt esimiestä ja työyhteisöä koskevia kantelukirjeitä. Riipinen myös lähetti lastenohjaajalle epäasiallisen sähköpostiviestin vastauksena lastenohjaajalle ja selvityksenä antamaansa varoitukseen.
   Lapsityönohjaaja ja Riipinen laiminlöivät velvollisuutensa selvittää ja tunnistaa lastenohjaajalle työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät ja kiinnittää huomiota epäasiallisen kohtelun aiheuttamiin vaaroihin ja haittoihin lastenohjaajan terveydelle.
   Lastenohjaaja koki lapsityönohjaajan ja Riipisen taholta epäasiallista kohtelua, minkä seurauksena hänelle aiheutui pitkäaikainen henkinen kuormitus ja psyykkistä ja psykosomaattista oirehdintaa.
   Riipinen ei ottanut millään tavalla lapsityönohjaajan käytöstä tarkastelunsa kohteeksi. Riipisen toimenpiteet alkuvuonna 2010 ja alkuvuonna 2011 kohdistuivat ainoastaan lastenohjaajaan, ja hän piti lastenohjaajaa ongelmien syynä.

PEKKA HELIN

Millaisia ajatuksia juttu sinussa herätti? Oliko tuomio oikea? Kerro ajatuksesi meille Palaute-sivulla.

Merkittävä tuomio

Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä pitää tuomiota merkittävänä harvinaisuutensa ja sakkojen suuruuden vuoksi.
   Hän toteaa, että tuomio ei johda Oulun seurakuntayhtymässä tässä vaiheessa erityisiin toimenpiteisiin. Hän muistuttaakin, että Oulujoen seurakunta ja yhtymä eivät olleet syytteessä.
   – Jokainen järkevä yhteisö kuitenkin katsoo, että vastaavanlaisilta tapahtumilta voidaan välttyä, Niemelä sanoo.
   Oulujoella on ollut Niemelän mukaan omat vaikeutensa, mutta niiden voittamiseksi on työyhteisössä tehty paljon töitä.
   Niemelän mukaan tällaisiin tapauksiin pitää tarttua mahdollisimman aikaisin. Tärkeässä asemassa ovat tällöin tiimiesimiehet ja kirkkoherrat sekä yksikköjen vetäjät. Toisaalta varhainen tuki ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa mahdollistavat ongelmiin tarttumisen mahdollisimman pian.
   Tällöin asiat hoidetaan ”kolmikannassa”: mukana ovat työntekijä, työnantajan edustaja ja työterveyshuolto.
   Työhyvinvointi on tutkimuksen mukaan parantunut seurakuntayhtymässä viime vuosina. Johtamiseen on panostettu muun muassa koulutuksella.

Artikkeli on osa lehteä 7/2015