Mihin omaishoidon epäkohtaan pitäisi tarttua ensimmäisenä?

5.2.15

Kysymys esitettiin perjantaina Oulussa Arvoseminaarissa vierailleille puolueiden puheenjohtajille, sekä kristillisdemokraattien Päivi Räsäselle, jonka piti myös olla mukana seminaarissa. Vasemmiston Paavo Arhinmäkeä emme tavoittaneet.

Omaishoidontuen myöntämiseen tulee saada yhtenäiset kriteerit, ja sen maksaminen tulee siirtää Kelalle. Omaishoidontuki on edelleen kuntien harkinnanvarainen etuus, minkä seurauksena omaishoitajat ja hoidettavat ovat eriarvoisessa asemassa asuinkunnastaan riippuen.

Päivi Räsänen
Kristillisdemokraatit

Omaishoitajien tasa-arvoinen kohtelu on turvattava kotikunnasta riippumatta. Omaishoidolle on laadittava yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit, ja hoitajien rahallinen tuki on siirrettävä Kelan hoidettavaksi. Omaishoitajille pitää turvata myös riittävät tukipalvelut.

Juha Sipilä
Keskusta

Suurin epäkohta on epätasa-arvo, joka johtuu omaishoidon tuen myöntämisperusteiden, hoitopalkkioiden tason ja tukipalveluiden vaihteluista kunnittain. Joissain kunnissa tukea ei riitä kaikille tarvitsijoille. Haluamme siirtää omaishoidontuen Kelan maksettavaksi ja huolehtia tuen riittävyydestä.

Ville Niinistö
Vihreät

Omaishoitajien saamia palveluita on parannettava. Erityisesti kotiin saatavat tukipalvelut ovat merkittävässä roolissa omaishoitajien arjessa. On tärkeää huolehtia kaikin tavoin omaishoitajien jaksamisesta. Työtä on jatkettava viemällä kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa eteenpäin.

Alexander Stubb
Kokoomus

Omaishoitajien hoitopalkkioiden perusteet ja tuen myöntäminen on saatava valtakunnallisesti yhdenvertaisiksi. Kunnan tarjoamat palvelut tukevat jaksamista. Oikeusturvaa, palveluja ja tuen saatavuutta pitää parantaa ja tämä toteutuu parhaiten laatimalla uusi omaishoitolaki.

Antti Rinne
SDP

Yhteiskunnalta puuttuu tahto tukea omaistaan hoitavia riittävästi. Omaishoitajat tulee saattaa yhdenvertaiseen asemaan kautta maan ja tarjota tukipalveluita niille, jotka niitä tarvitsevat. Tukipalveluiden lisäksi omaishoitajien jaksamiseen ja terveydentilaan on kiinnitettävä huomiota.

Timo Soini
Perussuomalaiset

Lue juttu pääministeri Stubbin vierailusta oululaisen omaishoitajan kotona

Artikkeli on osa lehteä 5/2015