Kuva: Marcelo Gerpe

Naisia vähemmistö

4.2.15

Naisten osuus Oulun hiippakunnan kirkkovaltuustojen ja yhtymien yhteisten kirkkovaltuustojen puheenjohtajista on vain kolmannes. Tämän osoittaa Rauhan Tervehdyksen seurakunnille osoittama kysely.
   Kyselyn tulos on karkeasti suuntaa-antava, sillä kaikista seurakunnista tietoa puheenjohtajista ei saatu.
Naispuheenjohtajien lukumäärä on noin 15. Puheenjohtajapaikkoja hiippakunnan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä on 51.
   Edelliseltä vaalikaudelta ei ole olemassa vastaavia tietoja, sillä tällaisia tietoja ei järjestelmällisesti kerätä. Vuoden 2015 Kirkon Kalenterissa kuitenkin mainitaan seurakuntien ja yhtymien valtuustojen puheenjohtajat viime vuodelta. Tietojen mukaan hiippakunnassa naispuheenjohtajia olisi ollut vähän päälle kymmenkunta. Luku ei ole kuitenkaan kuluvaan vuoteen vertailukelpoinen, sillä monen seurakunnan tieto viime vuodelta puuttuu.

Valtakunnan taso
suurin piirtein sama

Vuonna 2014 koko maassa oli 33 seurakuntayhtymää ja 261 yhtymiin kuulumatonta seurakuntaa. Yhteensä puheenjohtajapaikkoja oli siis 294.
   Naisia puheenjohtajina toimi vajaat sata. Naisten osuus puheenjohtajista oli siis karkeasti arvioituna kolmannes. Tämäkin arvio on epätarkka, sillä tieto puheenjohtajista puuttuu noin pariltakymmeneltä seurakunnalta.
   Kirkon Kalenterista selviää vain viime vaalikauden viimeisenä vuotena toimineet puheenjohtajat. Tämän vuoden osalta tietoja ei ole koottu. 

Valtakunnan
tietoa ei kerätä

Kouluttaja Tytti Pietilä Seurakuntaopistosta vastaa kirkon luottamushenkilöiden koulutuksesta. Hänen tietojensa mukaan kirkossa ei ole selvitetty naisten ja miesten osuutta kirkkovaltuustojen puheenjohtajista.
   Hän heittää asiasta oman näppituntumansa koskien edellistä nelivuotiskautta, vuosia 2010–2014.
   – Miehiä 60 prosenttia ja naisia 40. Korostan, että kyseessä on siis arvio, ei faktatieto. Uusista, pääosin tammikuussa tehdyistä puheenjohtajavalinnoista minulla ei ole vielä paljon tietoa.
   Pietilän mukaan tarkan tiedon saaminen valtuuston puheenjohtajien sukupuolijakaumasta vaatisi valtavan määrän käsityötä. Tiedot pitäisi poimia yli 400 seurakunnan verkkosivuilta tai soittamalla, sillä kaikki seurakunnat eivät kerro kotisivuillaan luottamushenkilöiden nimiä.
   Pitäisikö selvitys sukupuolijakaumasta seurakuntien hallintoelimissä tehdä? Julkisuudessa on puhuttu viime aikoina esimerkiksi naisten vähäisestä osuudesta suurimpien pörssinoteerattujen yritysten huipulla.
   – Tieto olisi yhteiskunnallisesti mielenkiintoinen; se on minun oma näkemykseni, Pietilä toteaa, mutta kysyy edelleen, kenellä olisi kirkossa mielenkiinto tehdä kyseinen, vaivaa vaativa selvitys.

Puheenjohtajat
valittu Hailuodossa

Hailuodossa valittiin viime viikolla puheenjohtajisto. Kirkkovaltuuston puheenjohtajiksi valittiin Paavo Sipola, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Anna-Liisa Piekkola ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Ulla Parrila.
   Kaikki puheenjohtajat jatkavat tehtävissään. He edustavat samaa valtuustoryhmää, sillä Hailuodossa vaaleihin käytiin yhteiseltä ehdokaslistalta.

PEKKA HELIN
RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 5/2015