Rippisalaisuus halutaan jättää urkinnan ulkopuolelle

11.2.15

Rippisalaisuus halutaan
jättää urkinnan ulkopuolelle

Verkkotiedustelun mahdollinen laajeneminen ei ole yhdentekevä asia kirkolle.

Suomen tiedustelulainsäädäntöä pohtineen työryhmän tammikuinen raportti kiinnostaa kirkon työntekijöitä. Raportin mukaan poliisi haluaa lisää valtuuksia kansalaisten verkkoliikenteen seuraamiseen.
Kulkeeko kirkon verkoissa sellaista tietoa, mistä poliisi saattaisi olla kiinnostunut, kirkon yhteisen verkkotyön koordinaattori Hannu Majamäki?
   – Kirkossa liikutaan koko elämän kirjossa. Miksi silloin ei olisi mahdollista, että tietoliikenneyhteyksissä kulkisi myös viestejä, jotka voisivat kiinnostaa poliisia.
   – Jos poliisin valtuudet verkkotiedusteluun kasvavat, kirkon on varmaan hyvä keskustella poliisin kanssa rippisalaisuuden murtamattomuudesta. Rippiä ei voida murtaa millään valtuuksilla, olipa tiedustelulainsäädäntö tulevaisuudessa millainen vain.
   – Rippisalaisuuden ehdottomuus haastaa kirkon jo nyt suojamaan tietoliikenteessä siten, että ihmiset voivat jutella kirkon verkossa vapaasti. Tietoturvakysymyksiä mietitäänkin kirkossa paljon, sillä hakkerit ovat taitavia.
   – Kirkossa käytetään paljon esimerkiksi sähköpostia viestittämiseen. On hyvä kysymys, kannattaako mitään sähköistä välinettä käyttää, mikäli viesteissä liikkuu tietoa, joka ei missään tapauksessa saa joutua julkisuuteen.   Itse käyttäisin vain erittäin tarkasti tietoturvalliseksi tietämääni välinettä.
   Kuinka paljon tällaisia mahdollisesti poliisia kiinnostavia viestejä kirkon verkoissa liikkuu?
   – Määrää on mahdotonta sanoa. Ei asia ole kirkossa mikään akuutti ongelma.
   Kuvitellaan, että pappi viestittelee maassa laittomasti olevan siirtolaisen kanssa. Onko papin tehtävä paljastaa viranomaisille tietoja paperittomista ulkomaalaisista?
   – Kirkon työntekijöiden vastuu on ennen muuta olla suojelevassa roolissa niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat heikoilla yhteiskunnassamme. Kristinuskon radikaali ydin on puolustaa ihmistä, huolehtia hänen ihmisoikeuksien toteutumisesta.
   – Tällä kaikella en tarkoita sitä, etten ymmärtäisi poliisin tarvetta huolehtia kansalaisten turvallisuudesta pohtimalla tietoliikennetiedustelun lainsäädännön kehittämistä. Kirkko ei asetu tässä asiassa ketään vastaan.
RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 6/2015