Seurakunnan työtekijöitä syytetään syrjinnästä

4.2.15

Viime viikolla Oulun käräjäoikeudessa alkoi juttu, jossa syytetään yhden oululaisen seurakunnan entistä kirkkoherraa ja lapsityönohjaajaa työpaikkakiusaamisesta.
   Syyttäjän mukaan kaksikko on syyllistynyt työturvallisuusrikokseen, työsyrjintään ja vammantuottamukseen. Syyttäjä vaatii molemmille sakkorangaistusta.
   Väitettyjen rikosten kohteena on syyttäjän mukaan seurakunnan lastenohjaajana toiminut henkilö. Syyttäjän mukaan rikokset tapahtuivat vuosina 2009–2012.
   Lastenohjaaja oli vaatinut työpaikalla oikeuksiaan ja ottanut yhteyttä pääluottamusmieheen ja Pohjois- Suomen Aluehallintoviraston työsuojeluun.
   Syyttäjän mukaan lapsityönohjaaja ja kirkkoherra asettivat alaisensa epäedulliseen asemaan, koska tämä otti yhteyttä eri tahoihin.
   Lapsityönohjaaja oli syyttäjän mukaan uhkaillut ja etsinyt syyllistä eli sitä henkilöä, joka oli ottanut yhteyttä pääluottamusmieheen.
   Syyttäjän mukaan lapsityönohjaaja määräsi alaisensa työskentelemään lapsiryhmässä yksin toisin kuin muut kollegansa ja kuljettamaan välipaloja muihin kuin omaan työpisteeseensä toisin kuin muut kollegat.
Lapsityönohjaaja oli syyttäjän mukaan ollut hyökkäävä lastenoh­jaajaa kohtaan ja kohdellut tätä epäoikeudenmukaisesti työaikojen järjestelyssä.

Syytetyt kiistävät
kaikki syytteet

Kirkkoherra on syyttäjän mukaan vastuussa siitä, että lastenohjaaja oli määrätty työskentelemään yksin lapsiryhmissä ja kuljettamaa välipaloja myös muihin kuin omaan työpisteeseensä.
   Syyttäjä väittää, että kirkkoherra oli ottanut kokouksissa esille lastenohjaajan hänelle kahden kesken kertomia asioita sekä lastenohjaajan esille nostamia epäkohtia syyllistävällä ja nöyryyttävällä tavalla.
   Kirkkoherra oli syyttäjän mukaan myös vastuussa lastenohjaajan epäoikeudenmukaisista työaikajärjestelyistä. Hän oli syyttäjän mukaan antanut alaiselleen kirjallisen varoituksen, koska tämä oli lähettänyt esimiestä ja työyhteisöä koskevia kantelukirjeitä ja loukannut esimiehen mainetta ja asemaa.
   Kirkkoherra ja lapsityönohjaaja laiminlöivät syyttäjän mukaan velvollisuutensa selvittää ja tunnistaa alaiselleen työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät ja kiinnittää huomiota epäasiallisen kohtelun aiheuttamiin vaaroihin ja haittoihin alaisensa terveydelle.
   Kirkkoherra ei syyttäjän mukaan myöskään ryhtynyt riittävän ripeisiin toimiin saatuaan tietää lapsityönohjaajan alaiseensa kohdistamasta epäasiallisesta käytöksestä.
   Lastenohjaaja koki kirkkoherran ja lapsityönohjaajan käytöksen epäasialliseksi. Sen seurauksena lastenohjaajalle on aiheutunut runsaasti psyykkisiä ja psykosomaattisia oireita.
   Kirkkoherra ja lapsityönohjaaja kiistävät kaikki syytteet.

PEKKA HELIN

Artikkeli on osa lehteä 5/2015