Marjatta Sumuvuori luonnehti itseään Rajakylän alkuperäisasukkaaksi. Juttuseuraa hän sai valkoiseen pipoon sonnustautuneesta diakoniatyöntekijä Päivi Moilasesta.

Soppaa ja spontaaneja taputuksia

4.2.15

Tuiran seurakunnassa suoritettiin viime perjantaina ja sunnuntaina piispantarkastusta.
Perjantaina piispa Samuel Salmella ja muilla tarkastajilla oli ohjelmassa luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten tapaamisia.
   Piispa tapasi esimerkiksi Oulun yliopiston uuden rehtorin Jouko Niinimäen Linnanmaalla, josta hän jatkoi soppalounaalle Rajakylän ostoskeskukseen ja sieltä Ritaharjun kouluun.
   Iltapäivällä vuorossa olivat Lassintalon palvelukoti, jossa piispa seurueineen tapasi kaupungin sosiaalitoimen edustajia, sekä kauppakeskus Ideapark. Päivä päättyi partiolaisten järjestämään illanviettoon Koskelassa.

Hallinto asianmukaisessa
järjestetyksessä

Sunnuntaina piispantarkastus jatkui messun jälkeen pidetyllä virallisella osuudella Pyhän Tuomaan kirkossa Puolivälinkankaalla.
   Hallinnon osalta tarkastuksen suorittanut asessori, Pudasjärven seurakunnan kirkkoherra Juha Rauhala totesi, että päätöksenteko, toiminnan suunnittelu, kiinteistönhoito ja talous ovat järjestyksessä. 
   – Tuiran seurakunnan vahvuus ovat motivoituneet työntekijät ja aktiiviset maallikot.
   Haasteeksi Rauhala nosti sen, että muutokset ja epävarmuus työssä tuovat paineita työssä jaksamiseen. Toiseksi haasteeksi hän nosti resurssien epätasaisen jakautumisen seurakuntayhtymän seurakuntien välillä.
   Rauhala toi esiin myös sen, että seurakunnan pohjoisosaan olisi syytä saada tilaratkaisu, joka palvelisi kasvavan Ritaharjun alueen asukkaita. Asiaa käsittelevä selvitys valmistuukin huhtikuussa.
   Lääninrovasti, Karjasillan kirkkoherra Juhani Lavanko kertoi omassa osiossaan, että arkistoihin, kirkkoherranvirastoon ja kirjastoon liittyvät asiat ovat kunnossa.
   Lavanko toi myös esille ajatuksen seurakunnan suurimman kirkkotilan roolin kohottamisesta.
   – Pyhän Tuomaan kirkon näkyvyyttä seurakunnan omana katedraalina tulisi nostaa.

Tilat, turvallisuus ja
yhteistyö puhuttivat

Puheenvuorojen jälkeen seurakuntalaiset esittivät kysymyksiä. Esille tulivat muun muassa kirkosta eroaminen, yhteistyö kaupungin kanssa, leirikeskusten majoituskysymykset, Pyhän Tuomaan kirkon alttaritaulun siistiminen ja yhteiskunnallisen pahoinvoinnin aiheuttamat turvallisuusriskit.
   Kysymyksiin vastasivat piispan lisäksi kirkkoherra Niilo Pesonen ja Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Jaana Valjus.
   Eräässä puheenvuorossa annettiin kiitosta seurakunnan musiikkityölle, mikä kirvoitti yleisöstä spontaanit aplodit.

Piispa korosti
maallikoiden roolia

Loppupuheenvuorossaan piispa Samuel Salmi muistutti jumalanpalvelusten tärkeydestä ja siitä, että alttariyhteyden katoaminen tekisi toiminnasta pelkkää sosiaalista työtä. Se ei kuitenkaan ole seurakunnan erityisin kutsumus.
   Kirkosta eroamisaallon hän totesi olevan osa laajempaa ilmiötä, jonka kaikkia syitä on vaikea tunnistaa.
   – Parhaansa tekemälläkään ei voi mitään sille, jos ajan virta on toisenlainen ja vie ihmisiä pois kirkosta.
   Piispa nosti vapaaehtoistoiminnan kehittämisen yhdeksi tärkeimmistä asioista koko seurakuntayhtymän alueella. Tarpeen olisi rakentaa yhteinen toimintamalli, niin sanottu maallikkokoulu, jonka kautta vapaaehtoisia myös koulutettaisiin tehtäviinsä.
   Lopuksi piispa kiitti työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia heidän työstään. Erityisesti hän korosti luottamustaan kirkkoherra Niilo Pesoseen.
   – Ja tällekin saa taputtaa, piispa huikkasi lopuksi.

ELSI SALOVAARA

Lisää kuvia piispantarkastuksesta Rauhan Tervehdyksen ja Oulun seurakuntien facebooksivuilla.

Artikkeli on osa lehteä 5/2015