Markku Palosaari muistuttaa

Vanhusten kotikäyntien kysyntä kasvaa

31.3.15

Yhä useampi vanhus kaipaa seurakunnista pappia tai diakoniatyöntekijää kotikäynnille. Ilmiön syynä on se, että vanhusten määrä kasvaa ja entistä useampi asuu yksin kotonaan.
    Seurakunnissa on mietitty, miten kotikäyntien määrää voidaan lisätä ja miten apua kaipaavat vanhukset löydetään.
   Oulun seurakuntayhtymän vanhustyön pastori Markku Palosaari vierailee säännöllisesti vanhusten luona kodeissa ja laitoksissa. Vanhus haluaa tavata papin monista eri syistä.
   – Usein vanhus pyytää kulkemaan lopun matkaa yhdessä. Moni haluaa selvittää ajatuksiaan ja tunteitaan jonkun ulkopuolisen kanssa, Palosaari kertoo.
   Käynteihin sisältyy tukea, neuvontaa, asioiden järjestelyä ja yhteydenottoja eri tahoihin. Jotkut haluavat jutella käytännön asioista, kuten muutosta.
   Myös oma tai läheisen sairastuminen, parisuhde tai sen puuttuminen, kuolema ja syvälliset hengelliset kysymykset puhuttavat käynneillä.

Vanhukset kärsivät
yksinäisyydestä
Yleensä pappi käy yhden vanhuksen luona useammin kuin kerran. Yksinäisyys nousee käynneillä esiin säännöllisesti.
   – Palvelukodit ovat täynnä yksinäisiä vanhuksia. Kun ikää tulee lisää, ihminen ei enää jaksa etsiä uusia ystäviä.
   Vaikeimmassa tilanteessa ovat hyvin iäkkäät, joiden liikunta- ja toimintakyky on alentunut.
   – Meidän tehtävämme on käydä tervehtimässä näitä ihmisiä. Seurakunnasta löytyy aina joku, joka pääsee paikalle.
   Moni seurakuntalainen käy vapaaehtoisena tervehtimässä vanhuksia. Vapaaehtoisen lähimmäispalvelun tarve kasvaa.
   – Ihmiset ovat halukkaita auttamaan. Auttamistahtoa on paljon.
   Palosaaren mukaan seurakuntien vanhustyö on laajaa, ja ikäihmisille järjestetään monenlaista toimintaa.
Tietoa vanhusten palveluista löytyy soittamalla omaan seurakuntaan, seurakuntien nettisivuilta ja Rauhan Tervehdyksestä.
   – Diakoniatyöntekijät ja papit ovat joka seurakunnassa myös vanhuksia varten.

HELI VÄYRYNEN

Artikkeli on osa lehteä 13/2015