Kolumni: Paulus Pikkarainen

8.4.15

Unohtunut arvokeskustelu

Taloudellinen tilanne ja rakenteellisten uudistusten tarve ovat hallinneet keskiviikkona ennakkoäänestyksellä alkaneiden eduskuntavaalien keskustelua. Samalla tilaa arvokeskustelulle on jäänyt huolestuttavan vähän.
   Ilmiö kertoo poliittisista ja yhteiskunnallisista haasteista, mutta myös siitä, kuinka hyvinvoinnin mittarit nousevat yhä vahvemmin talousmaailmasta.
   Yksi vahvimmista arvopuheenvuoroista pidettiin jo ennen vaaleja ja vahvasti kirkon äänellä. Arkkipiispa Kari Mäkisen johtama laaja-alainen Köyhyysryhmä julkaisi 10.3. esityksen kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien huomioimiseksi uudessa hallitusohjelmassa.
   Esitystä on pidetty osittain syystä liian yleisluonteisena, mutta tämä ei tee täysin oikeutta julkaisun arvokkaille näkökulmille.
   Esityksessä nostetaan esiin eriarvoistumisen, ylisukupolvisen köyhyyden ja yksinäisyyden haasteet. Näihin teemoihin on tartuttava, jotta yhteiskunta säilyy elinvoimaisena ja on ylipäänsä valmis vaikeisiinkin uudistuksiin.
   Köyhyysryhmän esittämiin ongelmakohtiin ei ole mahdollisia tarttua ilman taloudellisia resursseja. Esitys johdattaa kuitenkin katsomaan myös lukujen takana olevaa yksilöä ja yhteisöä. Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkitystä ei voida jättää huomiotta keskusteltaessa tulevaisuuden Suomesta.
   Eduskuntavaaleissa unohtunutta arvokeskustelua tarvitaan nostamaan esiin asioita, joista numerot eivät voi kertoa, mutta joihin poliittisten ratkaisujen tulee pureutua.
   Kirkolla on tähän keskusteluun paljon annettavaa, kuten arkkipiispan esimerkki osoittaa.
   Köyhyysryhmän esitys on luettavissa evankelisluterilaisen kirkon kotisivuilla.
PAULUS PIKKARAINEN

Artikkeli on osa lehteä 14/2015