Puolueilta tasaisesti tukea lapsiperheille

16.4.15

Puolueet etsivät mieleisensä kirkon esityksistä hallitusohjelmaan. Huoli vankien ja turvapaikanhakijoiden uskonnonvapaudesta tippui valinnoista pois.

Työtä lapsiperheiden hyvinvoinnin teen ja aiempaa selkeämpi laintulkinta vapaaehtoistyön hyväksi. Lisäksi suomineidon tasapuolista kehittämistä, globaalia ja kansallista ilmastonsuojelua sekä aiempaa tuhdimpi tuki kehitysyhteistyölle tulevaisuudessa.
   Tässä mainintoja siitä, minkä eteen nykyiset eduskuntapuolueet ovat valmiita työskentelemään seuraavalla vaalikaudella.
   Kirkko julkaisi vuoden alussa omat esityksensä hallitusohjelmaan. Rauhan Tervehdys pyysi nykyisiä eduskuntapuolueita valitsemaan kirkon yhdeksästä esityksestä kolme, joiden eteen puolue on halukas työskentelemään seuraavalla vaalikaudella.
   RKP ei vastannut kyselyyn määräaikaan mennessä.
   Minkään puolueen topkolmoseen ei mahtunut kirkon teesi pakolaiskiintiön nostamisesta eikä vaatimus vankilasielunhoidon resurssien turvaamisesta.

Kannatusta
moniammatilliselle avulle

Kaikki puolueet valitsivat kirkon esityksistä ne, joissa huomioidaan lapsiperheet. Kirkon esityksissä vaaditaan toimenpiteitä lapsiperheiden köyhyyden torjumiseksi. Kirkko perää myös auttamismallia, jossa työskentelee yhdessä kunnan, seurakunnan sekä järjestöjen edustajia.
   Esimerkiksi SDP kuvaili tätä kirkon esittämää tavoitetta hienoksi ja tärkeäksi ideaksi. SDP:ssä uskotaan, että hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee kirkkoa ja järjestöjä, jotta lapsiperheiden asiat saadaan kuntoon.
   Myös Vihreät valitsivat lapsiperheet, koska puolue on huolissaan siitä, että vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa yhä enemmän lasten välisiin hyvinvointieroihin.
   Kristillisdemokraatit tähdentävät, että perheiden etu on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. 

Vapaaehtoistyötä on
saatava tehdä vapaasti

Puolueista SDP, Kristillisdemokraatit ja Kokoomus valitsivat kolmen kärkeen työskentelyn sen eteen, että vapaaehtoistoiminnan epäselvää säätelyä tullaan selkeyttämään.
   Kirkon mukaan vapaaehtoistyötä pitää tukea muun muassa purkamalla käytäntöjä, jotka ovat taloudellisesti epäedullisia talkootyötä tekeville.
   Kirkko perää esityksissään myös maaseudun elinvoimaisuuden turvaamista. Tämän teesin valitsi ”kolmikkoonsa” Perussuomalaiset ja Keskusta.
   Perussuomalaisten mukaan elinvoimaisia kyliä on kuollut koulujen, postien ja kaupallisten palveluiden keskittämisen seurauksena, vaikka keskittämisen hyödyt ovat usein näennäisiä.
   Keskustasta todetaan, että mahdollisimman monella tulee olla mahdollisuus työhön, koulutukseen ja elämän arkeen sillä seudulla, jonka tuntee omakseen.

Ilmastonsuojelu ja ääri-ilmiöt
myös valinnoissa mukana

Kirkon mukaan hallituksen tulee edistää sitovan, kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymistä ja aikatauluttaa kasvihuonekaasujen päästövähennykset.
   Tämän esityksen mahduttivat ”tähtikolmikkoonsa” Vasemmistoliitto ja Vihreät.
   Vasemmistoliitto kertoo, että heidän tavoitteenaan on hiilineutraali yhteiskunta.
   Vasemmiston ja Vihreiden valintoihin kuului myös kirkon esitys kehitysyhteistyön määrärahojen nostamisesta 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä.
   Ainoastaan Kokoomus sisällytti kolmen tärkeimmän joukkoon kirkon esityksen hallituksen tuesta viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyölle ääri-ilmiöiden torjumiseksi.
   Kokoomuksesta todetaan, että ”kiintiöt, sitovat tavoitteet tai muut pakkoon perustuvat päätökset eivät palvele kirkon tai yhteiskunnan kehitystä pitkällä tähtäimellä”. 
   Rauhan Tervehdyksen kysymyksiä kommentoivat eduskuntapuolueiden Pohjois-Pohjanmaan tai Oulun piirien toimihenkilöt tai puolueen paikallisen hallituksen puheenjohtajat.

RIITTA HIRVONEN

Lue täältä, mitä raamatunlauseita eri puolueet ”peukuttivat”

Yllättivätkö vastaukset? Mitä mieltä olet siitä, että kirkko tekee esityksiä tulevaan hallitusohjelmaan? Kerro mielipiteesi ja anna palautetta jutusta täällä.

Artikkeli on osa lehteä 15/2015