Aloite puuttuu seurakuntarajoihin

21.5.15

Aloite puuttuu seurakuntarajoihin

Miksi Ylikiimingin ja Yli-Iin seurakunnat kuuluvat Oulujoen seurakuntaan eivätkä Kiimingin seurakuntaan, joka on maantieteellisesti niitä lähempänä?
   Kysymys voisi olla esimerkki selvityksestä, josta on tehty aloite Oulun yhteiselle kirkkovaltuustolle.
   Oulun seurakuntayhtymän seurakuntarajojen toimivuutta päätettiin tarkastella jo vuonna 2013, kun neljän seurakunnan yhtymä laajeni monikuntaliitoksen seurauksena kolmella seurakunnalla. Asiasta haluttiin kuitenkin ensin saada kokemuksia muutaman vuoden ajalta.
   Aloitteen mukaan seurakuntarajat eivät nykyisellään välttämättä palvele mielekkäällä tavalla seurakuntatoimintaa.
   Aloitteessa huomautetaan, että rajakysymys on tätäkin laajempi asia eli rajatarkastelussa pitää huomioida myös vuonna 1966 tehdyt seurakuntarajat.
   Tuolloin Oulussa oli kolme jäsenmäärältään samansuuruista, noin 22 000 hengen seurakuntaa, kun Oulujoella oli jäseniä noin 9 000.
   Vaikka kaupunki on kasvanut viime vuosikymmenet voimakkaasti, seurakuntien rajoihin on tehty vain pieniä tarkistuksia, aloitteessa todetaan.
   Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston tekemää aloitetta käsitellään Oulun yhteisessä kirkkoneuvostossa torstaina 21. toukokuuta.
   Samassa selvityksessä on tarkoitus tarkastella myös yhtymän toiminnallisen rakenteen mielekkyyttä ja ajankohtaisuutta. Se tarkoittaa muun muassa pohdintaa siitä, mitkä tehtävät kuuluvat tulevaisuudessa yhtymälle ja mitkä Oulun paikallisseurakunnille.

RIITTA HIRVONEN