Perinteisellä Oulun seurakuntien Vappukeitaalla tarvittiin kolmisenkymmentä vapaaehtoista työntekijöiden lisäksi. Kuva: Riitta Hirvonen

Palkaton työ lisääntyy kirkossa

12.5.15

Jo nyt iso joukko kirkon työntekijöitä pitää vapaaehtoisia aidosti kumppaneinaan, mutta asennemuutosta työntekijöiden parissa tarvitaan vielä, jotta seurakuntalaisten ja työntekijöiden tasavertainen työskenteleminen kirkossa on mahdollista.
   – Kasvunvaraa kumppanuuteen on, Kirkkohallituksen diakonian asiantuntija Irene Nummela arvioi.
Nummela on ollut työryhmässä, joka julkaisi vastikään kirkon vapaaehtoistyön uudet suuntaviivat.
   Nummelan mukaan Jokainen on osallinen -linjauksissa korostuvat juuri maallikoiden ja työntekijöiden tasavertainen työskentely sekä vapaaehtoistyön laajeneminen aiempaa monipuolisemmaksi.
   – Tämä on seurakuntalaisten kirkko. Työntekijöiden rooli on entistä enemmän toimia vapaaehtoisten sparraajina, neuvojina sekä tukijoina.
   Nummela toivoo, että seurakuntalaiset eivät vain ota halutessaan vastaan seurakunnan tarjoamia vapaaehtoispestejä, vaan kertovat yhä enemmän omaehtoisesti, mikä heidän osaamistaan on: tällaista työtä minä voisin tehdä seurakunnassani.

Lumijoella ja Limingassa
kumppanuus tuttua

Liminkalainen seurakunnan vapaaehtoinen Erkki Haverinen sanoo, että seurakuntalaisten ja työntekijöiden tasavertaisuus ja toistensa tuki ovat välttämättömiä vapaaehtoistoiminnassa.
   – Limingassa hyvä yhteistyö työntekijöiden kanssa on ollut kannustavaa ja innostavaa. Avoimuus on viime vuosina lisääntynyt ja uusia yhteisiä toimintatapoja – kuten jumalanpalvelusryhmät ja gospeljumppa – on löydetty.
   Diakonissa-kansliasihteeri­ Marjo Koski-Vähälä Lumijoen seurakunnasta uskoo, että vapaaehtoiset ja työntekijät toimivat Lumijoella monessa asiassa rintarinnan.
   – Työtä tehdään usein kaikki yhdessä tasavertaisesti. Esimerkiksi lähetyksen ja nuorten parissa toimiminen olisi Lumijoen seurakunnassa puutteellista ilman vapaaehtoisiamme.
   Nummela korostaa, ettei seurakuntalaisen roolin kasvattaminen vastuunkannossa tarkoita sitä, että tulevaisuudessa maallikot tekevät palkatta aiemmin työntekijöille kuuluvia töitä.
   – Kumppanuus ei merkitse työntekijöiden korvaamista vapaaehtoisilla. Seurakunnissa tulee mielestäni sanoa ääneen, mitkä tehtävät ovat tulevaisuudessa seurakuntalaisten ja mitkä halutaan pitää ammattilaisten töinä.

RIITTA HIRVONEN