Osa kirkolliskokousedustajista ja piispoista kannattaa tuomiokapitulien vallan kasvattamista. Kuvassa Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Kuva: Riitta Hirvonen

Aloite: Tuomiokapituleille lisää valtaa

3.6.15

Joukko kirkolliskokousedustajia on jättänyt kirkolliskokoukselle aloitteen tuomiokapitulien vallan lisäämiseksi. Aloitteen ovat allekirjoittaneet muun muassa piispat Samuel Salmi, Björn Vikström, Simo Peura, Kaarlo Kalliala ja Jari Jolkkonen.
   Aloite liittyy kirkolliskokouksen toukokuun alun päätökseen, jossa torjuttiin esitys, jonka mukaan kaikkien seurakuntien tulisi jatkossa kuulua johonkin seurakuntayhtymään.
   Hylätyn esityksen yhtenä tavoitteena oli seurakuntatoiminnan turvaaminen koko maan alueella pyrkimällä taloudelliseen solidaarisuuteen seurakuntien kesken.
   Tähän esityksessä pyrittiin muun muassa tekemällä seurakuntayhtymään kuuluminen pakolliseksi. Näin köyhät seurakunnat olisivat voineet jatkaa toimintaansa, kun yhtymä olisi tuonut seurakunnan toimintaan lisää resursseja.

Oikeus ehdottaa
yhtymien muodostamista

Uuden aloitteen allekirjoittaneiden joukossa on myös Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä. Hänen mukaansa tuomiokapitulit voivat nykytilanteessa ehdottaa vain seurakuntaliitosta.
   Aloitteessa ehdotetaankin, että tuomiokapitulit saisivat oikeuden tehdä aloitteita myös seurakuntayhtymien muodostamiseksi.
   Kirkkolainsäädännössä määriteltäisiin kriteerit, joiden täytyttyä seurakunta tai seurakunnat voidaan velvoittaa seurakuntaliitokseen tai liittymään olemassa olevaan tai muodostettavaan seurakuntayhtymään.
   Tuomiokapituli määrittelisi, milloin kriteerit täyttyvät. Niemelän mukaan lopullisen päätöksen liittymisestä tai yhtymästä tekisi kirkkohallitus.
   Monesti muutama seurakunta haluaa liitosta hyvin toimeentulevan seurakunnan kanssa, joka haraa vastaan, koska pärjää paremmin yksin.

PEKKA HELIN