Muhoksen urkujen korjaus viivästyy

17.6.15

Markkinaoikeus palautti Muhoksen seurakunnan urkujen peruskorjauksen uudelleen kilpailutettavaksi.
Kirkkovaltuusto päätti viime vuoden toukokuussa hankkia urkujen korjauksen tarjouskilpailun perusteella Urkurakentamo Martti Porthan Oy:ltä.
   Sotkamon Urkurakentajat Oy teki ratkaisusta valituksen markkinaoikeuteen. Valittajan mukaan voittanut tarjous oli tarjouspyynnön vastainen.
   – Markkinaoikeus ei ottanut valittajan vaatimusten oikeellisuuteen kantaa, vaan totesi päätöksessä, että hankintayksikön laatima tarjouspyyntö ei ollut hankintalain mukainen, Muhoksen kirkkoherra Jouni Heikkinen kertoo.
   Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen ja kielsi seurakuntaa sakon uhalla tekemästä hankintasopimusta.
   – Päätös osoittaa, että julkinen hankinta on haasteellinen prosessi. Valmistelimme asian huolellisesti, mutta silti se tuli bumerangina takaisin.
 
Tarjouspyyntö
sisälsi puutteita

Markkinaoikeuden mukaan seurakunta menetteli julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.
   Markkinaoikeuden mukaan virheellinen menettely voidaan korjata vain järjestämällä uusi tarjouskilpailu.
   Laki edellyttää tarjouspyynnön olevan niin selvä, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.
   Markkinaoikeus piti tarjouspyyntöä osin epäselvänä ja tulkinnanvaraisena sen suhteen, ovatko  korjaussuunnitelman vaatimukset ehdottomia.
   Epäselvyyttä oli esimerkiksi listeiden korjausvaatimuksista. Niiden osalta eroavaisuudet ovat voineet vaikuttaa tarjoushintoihin.
   Listeet ovat ohuita puuliuskoja, joilla urkujen sointivärejä voidaan vaihdella.
 
Asiaan palataan
uudelleen elokuussa

Muhoksen kirkkoneuvosto pohtii Heikkisen mukaan elokuussa, järjestetäänkö uusi tarjouskilpailu. Lopullisesti sen päättää kirkkovaltuusto.
   – Asia pannaan nyt muhimaan pariksi kuukaudeksi, ja siihen palataan elokuussa suuremmalla perehtyneisyydellä.
   Markkinaoikeuden päätös on käyty läpi juristin kanssa.
   – Teemme nyt tarkan analyysin siitä, mitä voimme ottaa opiksi mahdollista uutta tarjouspyyntöä varten.

HELI VÄYRYNEN