Nimitetään myös naisia

29.7.15

Rauhan Tervehdys yritti selvittää sukupuolijakaumaa Suomen seurakuntien kirkkovaltuustojen johdossa (juttu sivut 4–5). Selvitystä naisten ja miesten osuuksista ei löytynyt kirkosta.
   On ymmärrettävää, että tuoretta tietoa – vastikään vuoden alussa valituista uusista valtuustojen puheenjohtajista – ei ole vielä olemassa missään koottuna.  
   Hämmästellä voisi sitä, että puheenjohtajien sukupuolijakaumaa ei ole myöskään tiedossa edellisiltä valtuustokausilta. Kukaan ei ole ollut ilmeisesti siitä kiinnostunut, tai jos onkin ollut, on huomannut, että tiedonhankinta on hankalaa. Nimet pitäisi poimia esimerkiksi seurakuntien nettisivuilta tai tiedustella asiaa suoraan seurakunnista. Seurakuntia on tällä hetkellä yli 400.
   Kokeneen, luottamushenkilöitä pitkään kouluttaneen henkilön näppituntuma on, että valtuuston puheenjohtajista olisi ollut edellisellä valtuustokaudella 40 prosenttia naisia ja 60 prosenttia miehiä.
40 prosenttia saattaa olla yläkanttiin, meille todettiin toisissa arvioissa.
   Kirkollisissa toimielimissä noudatetaan tasa-arvolain mukaisia sukupuolikiintiöitä, mutta kiintiö ei määrää puheenjohtajan sukupuolta.
   Miesten selvä enemmistö seurakuntien hallintoelinten huipulla herättää kysymyksen, onko naisen tie puheenjohtajaksi jollakin tapaa jopa kohtuuttoman hankala, vaikka esimerkiksi naiskirkkoherrojen määrä seurakunnissa on lisääntynyt vauhdilla.
   Kirkon historiaa sävyttää patriarkaalisuus. Miehet ovat hallinneet kirkon elämää pappeina, piispoina ja paaveina. Onko kirkko yhä patriarkaalinen ja hierarkkinen?
   Moni vastannee kysymykseen kyllä, ja siksi on oltava hereillä sille, etteivät naiset tule syrjityksi tärkeissä nimityksissä seurakuntien hallintoelimissä.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 5/2015