Kirkko löysi äänensä

25.8.15

Sopivasti elokuun kesäkelien alkaessa teologien ja tieteilijöiden yhteinen keskusteluryhmä julkaisi kannanoton, jossa esitetään näkökulmia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 
   Keskusteluryhmä on onnistunut tuomaan uusia ajatuksia vaikeaan ja jopa lukkiutuneeseen keskusteluun ilmaston lämpenemisestä.
   Kannanotto on yksi osa kirkon tänä vuonna käymää laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Aikaisemmin vuoden aikana kirkko on osallistunut aktiivisesti pohdintaan niin arkipyhien merkityksestä, tasavertaisesta avioliittolaista, köyhyyden estämisestä kuin koulujen uskonnonopetuksesta.
   Viimeisimmän yhteiskunnallisen puheenvuoron piti arkkipiispa Kari Mäkinen, joka arvosteli hallitusta kehitysmäärärahojen leikkaamisesta.
   Eri esimerkit osoittavat, että kirkko on vahvistanut rooliaan uusia näkökulmia luovana yhteiskunnallisena keskustelijana. Samalla kirkko on urheilutermein ilmaistuna ottanut aloitteen itselleen.
   Viestintä ei ole enää vain reagointia ja kommentointia jo valmiisiin uutisiin, vaan kirkko avaa itse keskustelua. 
Muutos on merkittävä. Viestinnällinen aloitteellisuus on tärkeää, sillä se antaa mahdollisuuden toimia omista lähtökohdista käsin. Kirkko kertoo nyt itse uskostaan, arvoistaan ja tavoitteistaan. Samalla on mahdollisuus purkaa viime vuosina kirkkoon liitettyjä negatiivisia ja usein vääriä mielikuvia.
   Kirkko on löytämässä oman äänensä. Äänen, joka kiinnittää entistä rohkeammin huomiota yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja tuo niihin kristillisen näkökulman. 
   Rakentava, luova ja toisia kunnioittava keskustelija on myös sellainen, jota kuunnellaan.

Oletko samaa vai eri mieltä?

Artikkeli on osa lehteä 26/2015