Kirkosta eroamiset nakertavat diakonian palveluja

7.10.15

Kun ihmisillä on huoli omasta taloudellisesta selviytymisestään, säästöjä haetaan myös eroamalla kirkosta.
Raha on mainittu erosyynä yhä useammin viime aikoina, kerrotaan Vakaumusten tasa-arvo Vatasta, joka ylläpitää eroakirkosta.fi-sivustoa.
   Mitä enemmän kirkosta erotaan, sitä vähemmän seurakunnilla on voimavaroja tehdä auttamistyötä muun muassa taloudellista tukea tarvitsevien ihmisten parissa.
   Näinkö asia on, Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander?
   – Kun kirkollisveroja on vähemmän käytettävissä, se nakertaa myös diakonian palveluja. Kyllä se näin menee.
   – Verotuotto hupenee lähtijöiden mukana, mutta toki jokainen seurakunta päättää itsenäisesti, miten vähenevät rahansa käyttää. Osa kiristää diakonian budjettia, toiset satsaavat auttamistyöhön lisää.
   Pasi Perander ymmärtää monien kansalaisten säästötarpeen, mutta toivoo, että kirkkoon kuulumista ei ajateltaisi yksinomaan oman hyödyn näkökulmasta. 
   – Kirkon jäsenyys ei ole mielestäni ensisijaisesti oman hyödyn tavoittelemista. Kuulumalla kirkkoon mahdollistetaan tuki heikommassa asemassa oleville ihmisille.
   Perander korostaa, ettei diakonian apu ole pelkästään taloudellista avustamista.
   – Ammattitaitoisen henkilöstön määrän pitäminen nykytasolla vaatii myös verotuloja. 

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 31/2015