Yli-Ii ja Ylikiiminki ehdolla osaksi Kiiminkiä

28.10.15

Oulun seurakuntayhtymän seurakuntarakennetta pohtinut ohjausryhmä esittää, että Oulujoen seurakuntaan kuuluvat Yli-Iin ja Ylikiimingin seurakuntapiirit liitettäisiin osaksi Kiimingin seurakuntaa vuoden 2019 alusta alkaen.
   Ylikiimingin seurakunta liitettiin osaksi Oulujoen seurakuntaa vuonna 2007 ja Yli-Iin seurakunta vuonna 2011.
   Muutos parantaisi perustelujen mukaan toiminnallisuutta, lyhentäisi matkoja seurakunnan sisällä ja helpottaisi tilojen käyttöä. Toisaalta taas Yli-Iistä ja Ylikiimingistä käydään Oulujoen suunnalla töissä ja jo syntynyt yhteys Oulujoen seurakuntaan katkeaisi.
   – Mikäli Yli-Ii ja Ylikiimingin seurakuntapiirit tulisivat osaksi Kiimingin seurakuntaa, pohtisimme seurakuntalaisten kanssa yhdessä, miten rakentaisimme seurakuntaelämää tulevaisuudessa, kertoo Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli Niemelä.
   Yli-iiläisten kirkkovaltuutettujen Ahti Alatalon ja Teuvo Päkkilän mielestä olisi tärkeää kuulla seurakuntalaisten näkemyksiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
   – Jos valmistelu ehtii tarpeeksi pitkälle, on hankalaa tehdä enää muutoksia, he pohtivat.
   Oulujoen ja Kiimingin seurakuntaneuvostoja kuullaan todennäköisesti vuoden 2016 alussa. Sitä ennen Oulujoen seurakunta järjestää myös seurakuntalaisten kuulemistilaisuuden.
   – Tuolloin olisi hyvä olla laskelmia yhdistymisen pohjaksi. Kun realiteetit ja kehitysnäkymät ovat tiedossa, on helpompi antaa lausunto asiasta, Yli-Iin seurakuntapiirin piirineuvoston puheenjohtajana toimiva Päkkilä toteaa.
   Seuraavaksi esitys viedään Oulun seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka toimittaa aloitteen oman lausuntonsa kanssa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.
   Lopullisen päätöksen seurakuntarajojen mahdollisesta muutoksesta tekee Kirkkohallitus tuomiokapitulin lausunnon pohjalta.

ELSI SALOVAARA
Lisätietoa esityksestä löytyy osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/seurakuntarajoihin-suunnitellut-muutokset

Olisiko muutos mielestäsi perusteltu? Epäilyttääkö siinä jokin asia?
Kommentoi ja anna palautetta jutusta täällä

Artikkeli on osa lehteä 34/2015