Camilla Krogerus on toiminut keväästä alkaen tukihenkilönä 8-vuotiaalle maahanmuuttajatytölle.

Ystävä on arjen tukena maahanmuuttajalle

23.10.15

Monelle maahanmuuttajalle suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sisälle pääseminen voi olla vaikeaa jo kielimuurin takia.
   Kersti Kirjalainen, 61, on toiminut tšetšenialaisen perheen ystävänä kuuden vuoden ajan.
Kirjalainen kertoo auttaneensa perhettä käytännön asioissa, kuten työpaikan ja sopivan asunnon etsimisessä sekä suomalaisen virkamieskielen selventämisessä.
   Hän on tutustuttanut perheen suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin, yhdessä he ovat niin laittaneet suomalaista ruokaa kuin käyneet Kirjalaisen mökillä.
   – Perhe on päässyt todella hyvin sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta myös heidän oma asenteensa on vaikuttanut. On ollut hienoa päästä näkemään perheen onnistuminen, Kirjalainen hymyilee.

Camilla on kuin isosisko
maahanmuuttajatytölle

Ystävätoiminta on yleensä suunnattu nuorille ja aikuisille, mutta Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan keskiössä ovat juuri lapset ja lapsiperheet. Järjestö etsii tällä hetkellä tukihenkilöitä maahanmuuttajalapsille.
   Camilla Krogerus, 24, on toiminut keväästä alkaen tukihenkilönä 8-vuotiaalle maahanmuuttajatytölle.
   – Olen hänelle kuin isosisko. Teemme yhdessä kaikenlaista. Tekemisen ei tarvitse olla suurta. Usein riittää, että vain on siinä, Krogerus summaa.
   Alkuun Krogerus mietti, onko hänestä kuitenkaan apua lapselle ja tämän perheelle. Koululta hän on kuitenkin saanut kuulla, että tytöstä on tullut iloisempi ja positiivisempi.
   – Itselleni on ollut mahtavaa päästä auttamaan, voin olla tekemästä muutosta, Krogerus hymyilee.

Seurakunnat kouluttavat
ystäviä marraskuussa

Suomen Lähetysseuran monikulttuurisuustyön asiantuntijan Kirsti Kososen mukaan suomalainen ystävä on merkittävä apu maahanmuuttajalle kotoutumisessa.
   Kun maahanmuuttaja omaksuu suomalaisen yhteiskunnan tavat ja käytännöt, se auttaa ehkäisemään syrjäytymistä ja konfliktien syntyä.
   Ystävätoimintaa Oulussa järjestää useampi toimija, kuten Suomen Punainen Risti, Pelastakaa lapset ja tänä syksynä myös Oulun ev.lut. seurakunnat.
   Seurakunnat järjestävät marraskuussa Ystävänä maahanmuuttajalle -koulutuksen.
   Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijän Heidi Karvosen mukaan seurakunta haluaa olla luomassa vuoropuhelua maahanmuutosta ja eri kulttuurien kohtaamisesta. Toiveissa on myös löytää  vapaaehtoisia ystäviä maahanmuuttajille.
   – Maahanmuuttajat ovat osa suomalaista yhteiskuntaa, ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan, Karvonen painottaa.

Ystävä tuo
toivoa elämään

Suomen Punaisen Ristin Oulun osaston ystävätoiminta on suunnattu oleskeluluvan saaneille, mutta kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä on saanut järjestöä kehittämään myös esikotouttavaa toimintaa hätämajoitusyksiköihin.
    SPR onkin alkanut tarjota ystävätoimintaa Vallinkorvan hätämajoitusyksikköön ja toimintaa on tarkoitus laajentaa jatkossa muihinkin yksiköihin.
   – Ystävä voi olla maahanmuuttajalle todella merkittävä asia, viikon kohokohta. Ystävä tuo toivoa elämään, Oulun osaston monikulttuurisen toiminnan yhdyshenkilö Sanna Tuorila summaa.

ANNA-MARI KILPIJÄRVI

Oulun ev.lut. seurakunnat järjestää sunnuntaina 15.11. kello 14–18 kaikille avoimen, maksuttoman Ystävänä maahanmuuttajalle -koulutuksen. Pyhän Tuomaan kirkossa (Mielikintie 3) käsitellään muun muassa kulttuurien eroja ja asioita, jotka on otettava huomioon, kun kohdataan toisenlaisesta kulttuurista tulevia ihmisiä. Ilmoittaudu 8.11. mennessä: www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

Artikkeli on osa lehteä 33/2015