Ehdokasasettelu loppusuoralla

25.11.15

Kirkolliskokousvaaleissa pääsevät nyt äänestämään myös eläkkeellä olevat papit

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuustojen vaalit järjestetään ensi vuoden helmikuussa. Ehdokasasettelu päättyy 16. marraskuuta.
   Vaaleissa äänioikeus on kirkon papeilla ja seurakuntien luottamushenkilöillä. Papit äänestävät pappisedustajia ja seurakuntaneuvostojen ja kirkkovaltuustojen jäsenet maallikkoedustajia.
   Uutta vaaleissa on se, että äänestämään pääsevät myös eläkkeellä olevat papit. Tämän mahdollistaa vuoden 2015 alusta voimaan tullut muutos kirkkojärjestykseen. Eläkeläispapit voivat äänestää siinä hiippakunnassa, jonka papistoon he kuuluivat viimeisimmäksi.
   Aivan uusi asia pappien elinikäinen äänioikeus ei ole. Edellisen kirkkolain aikana papeilla oli myös elinikäinen äänioikeus, mutta sitä rajattiin nykyisen kirkkolain tullessa voimaan vuonna 1993.
   Tuon jälkeen pappien äänioikeus jatkui neljä vuotta eläkkeelle jäämisen jälkeen. Äänioikeus päättyi kuitenkin 68-vuotiaana.
   Ehdokkaiksi eläkkeellä olevat papit ovat voineet ryhtyä koko ajan ilman rajoituksia. 

Pappisäänestäjistä
kolmannes eläkeläisiä

Viime vaaleissa Oulun hiippakunnassa äänioikeutettuja pappeja oli 380. Uudistuksen jälkeen määrä on 550, kertoo Oulun hiippakunnan notaari Outi Äärelä.
   Lukuihin sisältyvät myös ne virkaan vihityt papit, jotka työskentelevät tällä hetkellä muissa tehtävissä.
   – Virassa olevia on noin 260, eläkkeellä olevia noin 180 ja 110 työskentelee muissa tehtävissä, Äärelä jatkaa.
   Kolmasosa pappisvaaleissa äänioikeutetuista on siis eläkeläisiä. Hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen toteaa, että äänioikeuden laajentaminen on merkittävä päätös. Äänestäjämäärä on sellainen, että sillä voi olla näkyviä vaikutuksia linjauksiin.
   – Äänestysintoa on kuitenkin mahdotonta arvioida. Jotain reaktioita kuullaan varmaan alkuvuodesta, kun äänioikeutetut saavat postissa äänestyslaput, Ruotsalainen arvioi.

Uudet päättäjät
aloittavat toukokuussa

Kirkolliskokoukseen valitaan 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita.
   Edustajapaikkojen jakautuminen hiippakuntien kesken perustuu seurakuntien jäsenmääriin. Oulun hiippakunnasta valitaan neljä pappisedustajaa ja kahdeksan maallikkoa.
   Kuhunkin hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Oulun hiippakuntavaltuustoon ja kirkolliskokoukseen yhden maallikkojäsenen valitsee Saamelaiskäräjät.
    Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2016–30.4.2020.

ELSI SALOVAARA