Kirjoituspyyntö: Sukupuolivähemmistöt vanhoillislestadiolaisuudessa (14.10.)

11.11.15

Teen Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa (yhteistyössä Åbo Akademin kanssa) tutkimusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhoillislestadiolaisten ja vanhoillislestadiolaistaustaisten ihmisten kokemuksista.
   Tutkimustani varten kerään kirjoituksia kaikenikäisiltä ihmisiltä, joilla on omakohtainen side vanhoillislestadiolaisuuteen ja jotka kokevat kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.
   Olen kiinnostunut esimerkiksi seuraavanlaisista kysymyksistä: Miten olet kokenut uskonnollisen vakaumuksesi tai taustayhteisösi ihanteiden ja oman seksuaalisuutesi/sukupuolisuutesi yhdistämisen? Mitä vanhoillislestadiolaisuus on merkinnyt ja merkitsee sinulle? Miten olet elänyt vanhoillislestadiolais(taus­tais)ena sukupuoli- tai seksuaalivähemmistön edustajana? Ovatko lapsettomuus, yksinäisyys tai mahdollinen selibaatissa eläminen vaikuttaneet elämääsi?
   Pyydän sinua ensisijaisesti kirjoittamaan aiheesta. Voit kirjoittaa täysin vapaamuotoisesti, omin sanoin ja mistä tahansa näkökulmasta.
   Kirjoita mieluiten sähköisesti ja lähetä tekstisi sähköpostina tai sähköpostin liitetiedostona.
   Voit myös kirjoittaa käsin ja lähettää tekstisi kirjeenä. Liitä kirjoitukseesi nimesi tai nimimerkkisi, tieto sukupuolestasi, kotipaikkakunnastasi, ikäsi ja ammattisi.
   Pyydän kirjoituksia 15. marraskuuta 2015 mennessä.
   Tutkimustulosten yhteydessä kirjoituksista julkaistaan esimerkkiotteita. Niistä muutetaan henkilönimet ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Kirjoitukset arkistoidaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon mahdollista myöhempää tieteellistä tutkimusta varten.
   Siinä yhteydessä kirjoittajien nimi- ja kotipaikkatiedot hävitetään. Aineistoa tullaan käyttämään vain tutkimustarkoituksessa ja käyttäjiltä edellytetään kirjallinen käyttöehto- ja vaitiolositoumus. Mikäli et halua, että kirjoituksesi arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä, kerro se kirjoituksesi alussa. Tällöin kirjoituksesi hävitetään tutkimuksen valmistuttua.
   Kirjoitustasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja kirjoittajien anonymiteetti taataan.
   Tutkimus on osa akatemiaprofessori Elina Vuolan johtamaa, Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta ”Ruumiillinen uskonto. Ruumiillisuuden ja sukupuolen muuttuvat merkitykset uskonnollisen identiteetin nykymuodoissa Suomessa”.
   Vastaan mielelläni kysymyksiin ja kiitän lämpimästi osallistumisestasi.

EETU KEJONEN
tutkijatohtori, Ruumiillinen uskonto -projekti
Åbo Akademi, Piispankatu 16, 20500 Turku
eetu.kejonen@helsinki.fi,
p. 050 4489 149

Lisätietoja tutkimushankkeesta antaa myös:
Elina Vuola, akatemiaprofessori, tutkimushankkeen johtaja
Teologinen tiedekunta, PL 4,
00014 Helsingin yliopisto
elina.vuola@helsinki.fi,
p. 050 3111 972

Artikkeli on osa lehteä 32/2015