Kuolemasta olisi hyvä oppia puhumaan

11.11.15

Pieni kortti kukkarossa voi kertoa hautajaisjärjestelyistä vainajan toivomalla tavalla

Olisiko mahdollista, että seurakunnassa olisi säilytyksessä hautaustestamenttini: toiveet hautajaisjärjestelyistäni?
   Tätä asiaa ihmiset tiedustelevat silloin tällöin seurakunnista. Oulun seurakuntien keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula kertoo, että kysymykseen on – ikävä kyllä – vastattava pahoittelulla.
   – Esimerkiksi kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri ei tarjoa mahdollisuutta hautaustestamentin säilyttämiseen.
   Myös Oulun seurakuntien hautauspalvelusta kerrotaan sama tieto. Heillä ei ole käytössä tietokoneohjelmaa, joka soveltuisi hautaustestamenttien ylläpitämisen.
   Hautaustestamentissa voi toivoa muun muassa, haluaako testamentin tekijä tuhkauksen vai hautauksen tai kenelle tieto hautajaisista tulee kertoa. Testamentti voi sisältää myös tiedon siitä, toivooko vainaja uskonnollisia hautajaisia.
   Koivulan mukaan testamentissa voidaan kertoa hyvinkin yksityiskohtainen suunnitelma omista hautajaisista.

Toivon ilmaisu
helpottaa lähimmäisiä

Jos henkilö haluaa vaikuttaa hautajaisjärjestelyihinsä, Veijo Koivulan mielestä yksi hyvä ratkaisu asiaan on säilyttää omassa kukkarossaan tietoa hautaukseen liittyvistä toiveista.
   – Jonkinlainen pienikin kortti voisi kertoa esimerkiksi sen, kenelle kuolemantapauksesta tulee kertoa tai mistä tieto hautajaisjärjestelytoiveista löytyy.
   Koivula toivoisi, että suomalaiset rohkaistuisivat puhumaan kuolemaansa liittyvistä asioista hyvissä ajoin.
   – Keskustelua olisi hyvä käydä ainakin lähiomaisten kanssa, jotta heillä olisi tiedossa läheisensä ajatukset ja toiveet hautajaisten suhteen.
    Koivula uskoo, että jos henkilö on kirjoittanut tahtonsa ylös, sitä kunnioitetaan, vaikka juridista velvoitetta hautaustestamentin noudattamiseen ei ole.
   – Meidän kulttuurissamme vainajan tahtoa kunnioitetaan. Se on lähtökohta.

Mahdollisuus ymmärtää
elämän rajallisuus

Ajatus omasta hautaustestamentista voi hirvittää monia. Oulun seurakuntien vanhustyön pastori Markku Palosaari ymmärtämää tämän, mutta kuvaa toisaalta omiin hautajaisiin liittyvää pohdintaa ihmisyyteen kuuluvana.
   – Testamentin tekeminen on yksi tapa lähestyä vääjäämätöntä, oman ainutkertaisen elämän päättymistä.
   Palosaari kertoo tehneensä itse hautaustestamentin, itse asiassa useammankin. Hän ei näe hautaustestamenttia paperina, jota ei saisi muuttaa vuosien varrella.
   – Nelikymppiselle elämä näyttäytyy erilaisena kuin kahdeksankymppiselle. Ihminen ajattelee eri-ikäisenä kuolemastaan ja myös hautajaisistaan eri tavalla. Muutos on normaalia.
   Palosaari pitää hautaustestamenttia tärkeänä, vaikka jostakin syystä kaikki vainajan toiveet eivät tulisikaan täytetyiksi viimeistä piirua myöten.
   – Paperin tekeminen on ollut siitä huolimatta herkkää, ihmisen sisäistä keskustelua kuoleman edessä.

Omaisille
helpotus

Kaupalliset hautaustoimistot tekevät hautaustestamentteja. Köpi Dahlström Da-Pu-hautauspalvelusta kertoo, että testamentteja tehdään heidän liikkeissään satunnaisesti, muutamia kertoja vuodessa. Hänen kokemuksensa mukaan ne eivät ole yleistyneet viime aikoina.
   Dahlströmin mielestä hautaustestamentin tekeminen ei koske vain yksinäisiä ihmisiä, vaan yhtälailla kaikkia.
   – Testamentin tekemisen merkityksen ymmärtävät parhaiten ne, jotka ovat joutuneet miettimään hautajaisjärjestelyjä tietämättä vainajan toivomuksia hautajaisten suhteen.
   Hautaustestamentin laatiminen tarkoittaa yhden kaavakkeen tai laajemman, monipuolisemman vihkosen täyttämistä.
   Köpi Dahlströmin mukaan ainakaan heillä hautaustestamentin täyttäminen ei maksa mitään.
Paperia voi säilyttää esimerkiksi kotonaan ja hautaustoimistossa on siitä kopio, hän lisää.
 
RIITTA HIRVONEN