Pohjoisesta vähän naisia ehdolle kirkolliskokoukseen

2.12.15

Uudistusmielisellä Tulkaa kaikki -liikkeellä ehdokaslista Oulun hiippakunnassa

Kirkkoa uudistamaan pyrkivällä Tulkaa kaikki -liikkeellä on ensimmäistä kertaa ehdokaslista maallikkojen kirkolliskokous- ja hiippakuntavaaleissa Oulun hiippakunnassa. Vaalit käydään 9. helmikuuta 2016.
   Tulkaa kaikki/ Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä -valitsijayhdistyksen asiamies Jarmo Komulainen kertoo, että Tulkaa kaikki -liikkeeseen sitoutumista harkittiin jo edellisissä vaaleissa.
   – Moni ehdokkaistamme on tunnustautunut liikkeen jäseneksi tai kannattajaksi, Komulainen toteaa.
   Hän uskoo, että puoli Suomea kattavan Oulun hiippakunnan alueella on etua siitä, että listan nimi kertoo ehdokkaiden arvopohjasta, koska ehdokkaita ei tunne henkilökohtaisesti.
   Tulkaa kaikki -liike kertoo nettisivuillaan olevansa yhdysside kirkon jäsenille ja ystäville, jotka ajattelevat, että kirkon on uudistuttava voidakseen täyttää tehtävänsä.
   Kirkolliskokous käyttää korkeinta päätösvaltaa Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Oulun hiippakunnasta kirkolliskokouksessa on 14 edustajaa, joista maallikoita on kahdeksan.

Keskustalla
kaksi listaa

Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä -ryhmän liittyminen osaksi Tulkaa kaikki -liikettä ei ole ainoa muutos Oulun hiippakunnan ehdokaskentässä.
   Toimivat seurakuntalaiset -valitsijayhdistys on sulautunut yhteen keskustan Kirkko keskelle arkea -listan kanssa. Yhteinen ehdokaslista kantaa nimeä Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki.
Listalla on molemmissa vaaleissa eniten ehdokkaita, joista pääosa Oulusta ja muualta Pohjois-Pohjanmaalta.
   Oulun hiippakunnassa maallikkoehdokkaita ovat asettaneet myös vanhoillislestadiolaisuuden aatemaailmasta ponnistava Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistys, kokoomus sekä toinen keskustataustainen valitsijayhdistys Pohjantähden alla – Keskusta ja sitoutumattomat. Jälkimmäisen ehdokkaat ovat Lapin alueelta.
   Papeilla on kolme listaa molemmissa vaaleissa: Kansankirkon rakentajat, Mahdollisuuksien kirkko ja Tunnustuksellinen.

Oulun hiippakunnassa
vähiten naisehdokkaita

Kirkolliskokouksen ehdokkaista naisia on Oulun hiippakunnassa vain kolmasosa. Se on pienin luku koko maassa, ellei lasketa Ahvenanmaata, jossa ehdokkaita on vain kuusi.
   Espoon ja Helsingin hiippakunnissa enemmistö ehdokkaista on naisia.
   Oulun hiippakunnassa naisten osuus on suurin pappien Mahdollisuuksien kirkko -listalla, jonka listalla on kuusi miestä ja kuusi naista. Pappien Tunnustuksellinen-listalla ei ole ehdolla yhtään naista kummissakaan vaaleissa.

ELSI SALOVAARA

Artikkeli on osa lehteä 39/2015