Oulun seurakuntia edustanut Martti Hannula oli sitä mieltä

Lehden tulevaisuus puhutti

21.1.16

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan alueella lähes 40 prosentilla kotitalouksista on mainoskielto. Tuirassa mainoskielto on 30 prosentilla talouksista.  Rauhan Tervehdyksen tämänhetkinen jakaja Posti ei jaa seurakuntalehtiä niin sanottuihin kieltotalouksiin.
   Ei mainoksia -talouksien suuri määrä erityisesti Oulun ydinkeskustassa oli yksi aihe, jota pohdittiin viime lauantaina Rauhan Tervehdys ry:n järjestämässä seminaarissa.
   Tilaisuuteen oli kutsuttu lehden tilaajaseurakuntien kirkkoherroja, talouspäälliköitä ja luottamushenkilöitä keskustelemaan vaihtoehdosta, että seurakuntalehti jaettaisiin tulevaisuudessa osoitteellisena jäsentalouksiin.
   Koska maaseudulla mainoskieltotalouksia on vähemmän kuin kaupungissa, keskustelua käytiin myös siitä, tulisiko Rauhan Tervehdystä tilaavilla seurakunnilla olla jatkossa mahdollisuus valita osoitteellisen ja osoitteettoman jakelun välillä.
   Osoitteeton jakelu on osoitteellista huokeampi.

Seurakunnilla on
säästöpaineita

Seminaarissa oli myös esillä Rauhan Tervehdyksen ilmestymistiheys jatkossa. Keskustelun taustalla on seurakuntien tiukentuva talous. Yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen muistutti tilaisuudessa Oulun seurakuntien säästötarpeista: yhtymän vuoden 2016 talousarvio on jo neljäs peräkkäinen miinusmerkkinen budjetti. Tänä vuonna talousarvio on 1,3 miljoonaa alijäämäinen.
    Oulun seurakuntien viestintäjohtaja Sakari Korpi painotti lauantaina, että lehden toimittamisesta on jo otettu ”löysät pois”, ja siksi säästömahdollisuudet ovat lehden painatuskuluissa ja jakelussa.
   Yleisökeskustelun aikana Kempeleen seurakunnan talousjohtaja Anneli Salo korosti, että kempeleläiset haluavat myös jatkossa nykyisellä tiheydellä, noin 40 kertaa vuodessa ilmestyvän seurakuntalehden.

Juhla-aikoina paljon
tiedottamista

Mikäli ilmestymiskertoja ryhdyttäisiin harventamaan nykyisestä, karsimisessa olisi huomioitava kirkkovuoden erityispyhät, kuten joulu ja pääsiäinen. Juhla-aikoina seurakunnissa on tavallista runsaammin tapahtumia ja siksi myös tarvetta tiedottamisella, Siikalatvan seurakunnan kirkkoherra Merja Jyrkkä painotti.
   Tilaajaseurakuntien kirkkoherrojen näkemyksiä lehden ilmestymistiheydestä on selvitetty vastikään kyselyn avulla.
   Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen puheenjohtaja ja vt. päätoimittaja Hannu Ojalehto totesi yhdistyksen hallituksen jatkavan seminaarin aiheiden jatkoselvittelyä tilaisuudessa saamien ”eväiden” perusteella.
   Seurakuntalehden merkitystä pohditaan tämän lehden pääkirjoituksessa.

RIITTA HIRVONEN