Teuvo Päkkilä totesi

Säilyykö toiminta syrjempänä?

20.1.16

Ylikiimingistä, Yli-Iistä ja Kiimingistä saattaa syntyä ”maaseutumainen superseurakunta”

Viedäänkö syrjempää viimeisetkin palvelut? Tämä oli yksi pelonaiheista, joita tuli esiin  seurakuntarajojen muutoksesta järjestetyissä kuulemistilaisuuksissa Ylikiimingissä ja Yli-Iissä viime viikolla.
   Seurakuntarakennetta pohtinut ohjausryhmä esittää, että Oulujoen seurakuntaan kuuluvat Ylikiimingin ja Yli-Iin seurakuntapiirit liitettäisiin Kiimingin seurakuntaan vuoden 2019 alusta.
   Muutos helpottaisi toimintaa sekä tilojen käyttöä. Säästöäkin syntyisi, kun työmatkat seurakunnan sisällä lyhenisivät.
   Oulun seurakuntayhtymän talousjohtaja Arja Ahonen painotti, että rajoja kannattaa tarkastella ja voimavaroja järjestellä mahdollisesti uudelleen, kun kanta-Oulujoen kädet ovat sidotut.
   Ahonen viittasi tällä väestöennusteisiin, jotka lupailevat rajua kasvua Oulujoen seurakuntaan kuuluvalle Hiukkavaaran alueelle. Ennusteen mukaan vuonna 2020 siellä asuu jopa 5000 asukasta enemmän kuin nyt.
   – Karttaan vilkaisu jo kertoo, että säästöä syntyisi kilometreissä ja ajassa, jatkoi Oulujoen kirkkoherra Satu Saarinen.
   Hänen mukaansa Oulujoen seurakuntaan syntyneiden siteiden ei tarvitse katketa: – Eihän tässä mitään muuria olla rajalle rakentamassa.
   Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä arvioi, että perustoiminta olisi helposti monistettavissa kolmelle alueelle, edustavathan ne kaikki maaseutumaista kulttuuria ja kunnilla on pitkä yhteinen historia saman joen varrella.

Ylikiimingissä annettiin
hyvä lupaus

Ylikiimingin kuulemistilaisuuteen osallistuneet Terttu Holmi ja Saini Marttila olivat tyytyväisiä illan antiin. 
   – Tietoa saatiin kattavasti. Vielä tarvitaan viisautta tehdä päätöksiä.
   Lukuisissa kuulemistilaisuuden puheenvuorossa viitattiin kokemuksiin vuoden 2009 kuntaliitoksesta. Naisten mielestä tämä on ymmärrettävää:
    – Ouluun menossa palvelumme huononivat. Pelkäämme, että samoin käy seurakuntien yhdistyessä. Mutta täällä kyllä luvattiin, että palvelut säilyvät. Se on hyvä lupaus, Holmi sanoo.
   Marttilaa alkoi askarruttaa Hiukkavaaraan ennustettu kasvu.
   – Kun kanta-Oulujoki kasvaa ja muuttuu väistämättä kaupunkimaisemmaksi, seurakunnan resurssit menevät sinne. Ehkä olisikin sittenkin parempi katsoa Kiimingin suuntaan.
   Seurakuntarajoja käsitellään seuraavaksi 23.1. Oulujoen seurakuntaneuvostossa, 28.1. Oulun seurakuntien yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä 16.2. yhteisessä kirkkovaltuustossa.
    Asia etenee vielä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille ja alkuvuoden aikana edelleen Kirkkohallitukselle, joka tekee lopullisen päätöksen seurakuntarajan muutoksesta.

MINNA KOLISTAJA