Seurakuntalehti rakentaa yhteisöä

21.1.16

Joskus kaukaa näkee lähelle paremmin. Tämä oivallus sai katetta viime lauantaina pidetyssä Rauhan Tervehdys ry:n seminaarissa.
    Tilaisuudessa keskustelua alusti filosofian tohtori Taisto Lehikoinen Jyväskylästä. Lehikoinen on tehnyt väitöskirjan kirkkojen viestinnästä. Hänellä on 25 vuoden kokemus sekä median tuotannosta että mediatutkijana.
    Lehikoisella oli selkeä viesti. Median tehtävänä seurakunnissa on rakentaa yhteisöä. Tämän tavoitteen toteutumista palvelee parhaiten painettu, laadukkaasti toimitettu lehti, jolla on niin seurakunnan alueella kuin sen jäsenistön keskuudessa mahdollisimman kattava jakelu. Riittävä ilmestymistiheys on myös tärkeää.
    Tullessaan postiluukusta seurakuntalehti aktivoi yhteisöllistä ja hengellistä suhdetta seurakuntaan.
    Internetin tarjoamat vaihtoehdot – verkkolehti, kotisivut, sosiaalinen media – edellyttävät hakeutumista näihin medioihin. Siksi ne ovat paperilehteen verrattuina pikemminkin täydentäviä kuin korvaavia kanavia.
   Rauhan Tervehdys ry:n hallitus ja myös lehden toimitus jatkavat nyt omalta osaltaan seminaarin annin työstämistä. Tavoitteena on, että ennen kesää voitaisiin esitellä tilaajaseurakunnille lehden ilmestymistiheyteen ja jakeluun liittyvät vaihtoehdot alustavine kustannustietoineen.
    Seurakunnillekin jäi seminaarista oma kotiläksynsä. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden olisi hyvä käydä perusteellista keskustelua viestinnästä, sen sisällöstä ja merkityksestä.
   Hahmottuuko viestintä muun seurakunta-toiminnan tukipalveluksi? Vai onko se työmuoto seurakunnan tehtävän ytimessä, uskon ja rakkauden sanoman välittäjä?
   Tämä pohdinta vaikuttaa myös siihen, paljonko seurakunta käyttää veroeurojaan viestintään ja sen mukana seurakuntalehteen.

HANNU OJALEHTO