Vastaajia jutussa ovat Tapani Ruokanen (TR)

Tuki maahantulijoille saa kehuja

21.1.16

Raati ruoti viime vuoden onnistumisia kirkossa – laiskanläksyjäkin annettiin

Otettaisiinko hyvät vai huonot uutiset ensin?
   Suomen Kuvalehden päätoimittajana toiminut Tapani Ruokanen vastaa ensimmäiseksi, missä kirkko ja seurakunnat onnistuivat vuonna 2015.
   Ruokanen toteaa, että kirkon paras onnistuminen oli nopea reagointi maahanmuuttajien tulvaan.
   – Seurakunnat avasivat ovensa, seurakuntalaiset sydämensä, alkoivat kerätä tavaraa ja tarjoutua vapaaehtoistyöhön.
   Ilman laiskanläksyjä kirkko ei päättyneestä vuodesta selviä.
   – Ne, jotka tietävät olleensa omahyväisiä pelkureita ja vähäuskoisia, tietävät sen itse. Tässä ajassa kaivataan enemmän toivoa, sanomaa luottamuksesta tulevaisuuteen, joka on Jumalan.

Aiempaa
moniarvoisempi

Hailuodon kirkkoherra Timo Juntunen iloitsee siitä, että kirkosta on tullut viime vuonna jälleen aiempaa moniarvoisempi ja moniäänisempi ympäröivän yhteiskunnan tavoin.
   – Aina kun kirkko asettuu heikomman puolelle ja puolustaa päähän potkittuja, se on oikealla asialla. ”Pienimpiä” kirkko on puolustanut noustessaan tukemaan turvapaikanhakijoita.
   Risujakin Juntusella on jaossa. Kirkossa käydään raastavaa keskustelua homoseksuaalien oikeuksista, hän sanoo.
   – Avioliittoteologia tulisi määritellä homoseksuaalit positiivisella tavalla huomioonottavasti.

Rohkeuden
puutetta

Oulun tuomiokapitulin kollegion maallikkojäsenen Marja Kantolan ruusut ja risukimppu kirkolle menevät näin:
   – Viime vuonna kirkossa on onnistuneesti kehitetty vapaaehtoistyötä. Samalla on tuotu esille seurakuntalaisten osallistumisen tarpeellisuus kirkon työssä.
   – Me kaikki voisimme seistä nurkassa miettiäksemme, miten saisimme lisää rohkeutta pitää aiempaa vahvemmin kiinni omista kristillisistä perinteistämme.
   Kirkko näkyy, puhuu ja siellä mahtuu kysymään aiempaa avoimemmin omaa todellisuutta koskevia kiperiäkin kysymyksiä. Tämä on sosiaalityön apulaisprofessorin Johanna Hurtigin mielestä kirkon onnistuminen viime vuonna.
   Hurtigin mukaan kirkossa olisi koottava tietoa siitä, miten kirkko palvelee erilaisia jäseniään ja miten se huolehtii yhteiskunnan pudottamista, hätään ja puutteeseen joutuvien asemasta. 
   – Tässä on vuorostaan kirkon valvomisen paikka.

Rohkeaa
arvokeskustelua

Juhani Lavangon mukaan kirkko on osallistunut vuonna 2015 rohkeasti arvokeskusteluun puolustamalla jokaisen ihmisen ihmisarvoa riippumatta hänen kulttuuritaustastaan ja uskonnostaan.
   – Kirkko on jalkauttanut puheen arjen teoiksi turvapaikanhakijoiden vastaanottotyössä, Karjasillan kirkkoherra toteaa.
   Ikäviäkin uutisia viime vuoteen liittyy: 
   – Joidenkin herätysliikkeiden, esimerkiksi esikoislestadiolaisten, irtiotot ehtoollisen viettoa ja pappisvirkaa koskevissa kirkon opin ydinkysymyksissä ovat vastuuttomia.
   – Kirkko ei onnistunut viestittämään riittävän kirkkaasti, että ihminen tarvitsee lepoa voidakseen hyvin. 24/7 -yhteiskunta ei toteuta ihmisen hyvää.

RIITTA HIRVONEN

Kommentoi juttua ja anna palautetta täällä


Kumpi vaihtoehto sanaparissa kuvaa
paremmin kirkkoa viime vuoden aikana?

Rohkea – arka
TR: Kirkko on Suomessa perinteisesti melko arka, osa valtarakenteita.
MK: Olemme arkoja tuomaan esille omia, perinteisiä kristillisiä arvojamme.

Opettaja – oppilas
MK: Kirkon tehtävä on opettaa meille, miten meidän tulisi rakastaa kaikkia lähimmäisiämme.
TR: Opettajaksi siitä on yhä harvemmin, kun ihmiset ovat täysi-ikäistyneet.

Duuri – molli

JL: Duuri. Luottamus kirkkoon ja sen työhön on lisääntynyt kansallisesti ja kansainvälisesti vaativissa olosuhteissa. Kirkon työ on toteutunut kohtaamisissa, jotka eivät ylitä uutiskynnystä. Nämä kohtaamiset ovat luoneet toivoa ja vahvistaneet uskoa rakkauden ja hyvyyden voimaan kaaoksen keskellä.

Silmä – korva
JH: Tässä sanaparissa on ehkä yksi olennaisimmista kirkon tehtävistä. Läsnä oleva, asioita ja tapahtumia havainnoiva sekä ihmisiä, ryhmiä kohtaava ja kuunteleva kirkko osaa kohdistaa kristillisen sanottavansa oikein. Umpiossa elävä, kaikkitietävä ja etäälle jäävä kirkko ei siihen pysty.

Haalari – valkoinen paita
TR: Yhä enemmän kirkon väki vetää ylleen haalarit: elämä itse kutsuu pois juhlavasta pönötyksestä.

Rajan ylittäjä – aidan alittaja
MK: Kirkko on tuonut esille suhtautumisessa pakolaisiin, kuinka tärkeää on kyetä ylittämään sekä kulttuuriset rajat että jokaisen ihmisen omat henkiset rajat.
TJ: Toiminnan ytimessä on Jeesuksen esimerkki eli rajat ylittävä rakkaus ihmistä kohtaan.