Vanha valtionpäämiehen käytäntö säilyy

14.1.16

Presidentti Sauli Niinistön antama rukouspäiväjulistus kehotetaan lukemaan  18. tammikuuta tienoillakaikissa Suomen kirkkokuntien yhteensä noin tuhannessa seurakunnassa.
    Rukouspäiväjulistus on yli 400-vuotinaana perintönä yksi valtionpäämiehen vanhimpia tehtäviä. Nykyisin presidentti päättää virkakautensa alussa, jatkaako käytäntöä.
   Rukouspäiväjulistus on Suomen ekumeenisen neuvoston laatima teksti, jonka presidentin kanslia tarkastaa ja presidentti allekirjoittaa. Näin kertoo neuvoston edellinen pääsihteeri Heikki Huttunen, joka oli vielä mukana vuoden 2016 tekstin laatimisessa.
   Aikaisemmin julistuksen valmisteli valtio, opetusministeriö. Vuoden 2004 rukouspäiväjulistus oli ensimmäinen Suomen ekumeenisen neuvoston valmistelema.
   – Tasavallan presidentti ei allekirjoita mitään, mitä hän ei olisi itse tarkoittanut ja mihin hän ei voisi yhtyä, Huttunen sanoo.
   Niinistön presidenttikaudella teksteissä on käytetty jonkin verran presidentin omia sitaatteja. Vuoden 2016 julistuksessa Niinistön käsiala näkyy esimerkiksi kohdassa, jossa käsitellään pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja tasavertaisuutta.
   Julistus on hyvin kristillishenkinen.
   – Tällaisen tekstin allekirjoittaminen ei vaikuta olevan Niinistölle ongelma. Minulla on käsitys, että Niinistö suhtautuu tehtävään vakavasti ja myönteisesti.
   Huttusen mukaan tekstissä on huomioitu viime vuosina aiempaa selvemmin se, että Suomessa on monia uskontoja ja elämänkatsomuksia.
   Vuoden 2016 rukouspäiväjulistuksessa painotetaan ihmisarvoa ja luomakunnan kunniottamista. Sodat ja ilmastonmuutos ajavat ihmisiä kodeistaan. Ihmiskunta on peruskysymysten äärellä.
   Julistuksessa todetaan myös, että kristinuskosta nouseva kunnioitus ihmisarvoa ja luomakuntaa kohtaan velvoittaa työhön lähimmäisten ja maailman hyväksi.
   Julistuksessa sanotaan, että kristillinen perintö on kulttuurimme voimavara, joka muovaa etiikkaamme.
   Tasavallan presidentti huomioi muun muassa sen, että adventtina 2016 alkaa reformaation merkkivuosi. Tekstissä ylistetään pohjoismaista hyvinvointivaltiota, joka takaa yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden kaikille.
   Julistuksessa kutsutaan ihmisiä viettämään kahta ekumeenista rukouspäivää, jotka ovat 18. tammikuuta ja 24. lokakuuta. Ensimmäinen on ekumeenisella rukousviikolla ja toinen ekumeenisella vastuuviikolla.
   Julistus on luettavissa kokonaan Suomen ekumeenisen neuvoston verkkosivuilta, www.ekumenia.fi.

PEKKA HELIN