Kriisistä voi toipua

3.2.16

Häpeä on tunne riittämättömyydestä ja huonommuudesta, kertovat  Krito-ryhmän ohjaajat Kaija Lahtinen ja Heleena Hietala

Mitä sana Krito tarkoittaa?
– Krito on lyhenne sanoista kristillinen toipumistyö. Krito-ryhmä ei ole kuitenkaan terapiaryhmä, vaikka monet ovat kokeneet sen terapeuttisena.

Millaista apua 11. helmikuuta Tuirassa alkavassa Krito-ryhmässä voi saada itselleen?
– Ryhmässä voi tutustua itseensä syvemmin ja hyväksyä itsensä paremmin kaikkine puolinensa. Tavoitteena ryhmässä on se, että tiedostaisimme paremmin tunteemme ja uskallamme ehkä kokea niitä todemmin.

Krito-työn ydin on vertaisryhmä, jossa voi kertoa omasta elämästään ja sen kipukohdista. Mitä elämän kipukohdilla tarkoitetaan tässä?
– Elämän kipukohdilla tarkoitetaan omassa elämässä, perheessä ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa toistuvasti esiintyviä psyykkisiä tai fyysisiä ongelmia. Kyse voi olla esimerkiksi masennuksesta tai ahdistuksesta.
Ihmiset saattavat kokea työuupumusta, huonoutta, yksinäisyyttä tai jatkuvaa epäonnistumista. Kipukohta voi olla mikä tahansa elämää rajoittava tai mieltä liikaa askarruttava asia.

Omista elämänkokemuksista ja tunteista ei ole välttämättä helppo puhua. Miten tämä huomioidaan ryhmässä?
– Ryhmässä jokainen saa kertoa sen, mikä tuntuu hyvältä tai vain kuunnella muiden kertomuksia. Hyväksyvä ilmapiiri ja toisten ryhmäläisten rohkaiseva katse ja kuuntelu auttavat usein vapautumaan. 
Myös toisten kertomukset omista kokemuksista ja omista tunteista rohkaisevat luottamukseen.

Tuiran ryhmässä käydään läpi Askeleita häpeästä toipumiseen -kirjanen. Onko juuri häpeä tunne, joka ryhmissä tulee toistuvasti esille?

– Häpeä kietoutuu moniin tunteisiin. Tunteiden taustalla on kokemuksia esimerkiksi aiheettomista moitteista, arvostelusta, vertailusta tai mitätöinnistä. Häpeään voi liittyä myös tunne ulkopuolelle jättämisestä varhaislapsuudessa, koulussa tai ehkä hengellisissä yhteisöissä.
    Häpeä ilmenee eri ihmisillä erilaisena käyttäytymisenä, kuten rooleina, riippuvuuksina, itsensä hylkäämisenä. Kun ei ole ollut tilaa tulla esille omana aitona itsenään, on ollut ”pakko” kehittää erilaisia valerooleja.

Millaisia tavoitteita ryhmälle asetetaan?
– Toivomme, että jokainen voi tuntea olevansa tervetullut ryhmään omana itsenään ja voivansa kasvaa itsensä tuntemisessa, ymmärtämisessä ja arvostamisessa Jumalan luomana, lunastamana ja rakastamana ihmisenä.
    Ryhmässä jokaisen tulisi saada kokea hyväksyntää ja myötätuntoa.

Kun ihmiset rohkaistuvat puhumaan henkilökohtaisista asioistaan, miten heitä suojellaan siltä, että kerrotut asiat eivät leviä ryhmän ulkopuolelle?

– Jokaisen kokoontumiskerran aluksi luemme Krito-ryhmän säännöt yhdessä läpi. Siellä sanotaan muun muassa, että kenelläkään ei ole oikeutta kertoa ryhmän ulkopuolella mitään sellaista, mitä joku toinen itsestään kertoo ryhmässä.

Voiko ensimmäiseen kertaan 11. helmikuuta tulla tutustumaan Krito-toimintaan ilman sitoutumista?
– Ilman muuta. Ilmoittautua tulee kuitenkin etukäteen tämän viikon tai ensi viikon alussa.

RIITTA HIRVONEN