Lutherilla riittäisi yhä sanottavaa

23.2.16

Lähimmäisen hätä on aina selvitettävä, Martti Luther opettaisi nykypäivän ihmisiä

Keskiajalla eläneen Martti Lutherin opille armosta on tilausta yhä edelleen, sanoo Kirkkohallituksen vs. kirkkoneuvos Kari Kopperi varmana.
   Väitteensä perustaksi Kopperi lähtee liikkeelle tästä ajatuksesta: ihminen on aina rakennellut tikapuita taivaaseen.
   – Lutherin aikaan ihmiset yrittivät tavoittaa Jumalan viisaudella, filosofialla ja hyvillä teoil­la. Tänään keinot hyvän elämän saavuttamiseksi ovat toisenlaisia kuin keskiajalla. Yksi hakee onnellisuutta ja merkityksellistä elämää työllä ja taloudellisella menestymisellä. Toinen rakentaa elämänsä maailmanparannusprojektien varaan.
   Uskonpuhdistuksen käynnistäneen Lutherin mukaan pelastus, iankaikkinen elämä, on kuitenkin aina lahja. Armon ansaintakeinoja ei ole.

Kultainen sääntö on
Lutherin opin ydintä

Luther on Kari Kopperin mukaan tänä päivänä erityisen ajankohtainen Euroopan tuskaillessa, miten selvitä pakolaisvirrasta.
   Kopperin mukaan Lutherin eettisen ajattelun perustana oli kultainen sääntö Raamatusta: Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.
   Ihmisen on asetuttava lähimmäisen tilanteeseen ja mietittävä, mitä toivoisin itselleni tehtävän, jos olisin samassa tilanteessa.
  Lutherin mukaan lähimmäisen tarpeen selvittämisessä on käytettävä tunteen lisäksi maalaisjärkeä: millä keinoin ihminen tulisi parhaiten autetuksi?

Osallisuus on
syvintä alttarilla

Lutherin mukaan jumalanpalvelus ei saa olla pappien toimittama näytelmä, jota kirkkokansa seuraa passiivisena penkeistä. Kansankielisyys on tärkeää, kun väki kokoontuu jumalanpalvelukseen.
   – Jumalasta on puhuttava riittävän yksinkertaisesti. Tätä peräsi Luther, ja asia on ajankohtainen edelleen. Kirkossa pitää olla puhetta, jonka kuulijat kokevat merkitykselliseksi omassa elämässään. Sanan tulee herättää ihmisten välille vuorovaikutusta, Kopperi toteaa.
   Lutherin mukaan kansankielisyyteen liittyy myös se, että seurakuntalaisten on voitava tuntea osallistuvansa jumalanpalveluksen viettoon.
   Kopperin mielestä osallistuminen ei ole vain aktiivista tekemistä, kuten Raamatun tekstin lukemista. Syvimmällään se on yhteyttä ehtoollispöydässä.
   – Alttarille yhteisen aterian äärelle polvistuvat menestyvät, kunnolliset, elämää nähneet sekä eri tavoin kiusatut ja kärsineet.
   Kari Kopperi puhui Martti Lutherista Oulun tuomiokapitulin järjestämässä Mannermaa-symbosiumissa viime viikolla. Viime vuonna kuollut, Oulussa elämänsä viimeiset vuodet asunut, professori Tuomo Mannermaa oli kansainvälisesti tunnetuimpia Luther-tutkijoita.

RIITTA HIRVONEN